Dodavanje novih klijenata, kartica

Na karticama su u različitim modulima spremljene informacije i zadaci u svezi klijenata. Za istog klijenta moguće je dodati više kartica.

Ručno dodavanje ------------------ Za dodavanje nove kartice klijentu koji već postoji u sustavu ili novom klijentu u odabranom modulu kliknite na tipku **[Novo...]** **[1.1.]**. ![01\_uj\_adatlap\_felvetele](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/01_new_opportunity.png) Ako tražite naziv ili ime (tvrtka ili osoba) no ne nalazite stavku, novom klijentu možete dodati karticu klikom na tipku **[Nova kartica]** **[1.2.]** i odabirom mogućnosti. ![02\_kereses\_uj\_adatlap](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/02_search_new_opportunity.png) Ako karticu dodajete novom klijentu prvi je korak unos informacija o osobi za kontakt i o tvrtci. Obvezno je barem jedno od toga. Kontakte je moguće kasnije mijenjati. ### Dodavanje osobe za kontakt Za dodavanje zadane osobe za kontakt na karticu ispunite polja pod naslovom Osoba za kontakt **[1.3.]**. Obvezan je unos imena i prezimena, a radno mjesto, e-pošta i telefon su dodatna polja. Za dodatne informacije pogledajte: **[Upravljanje podacima klijenta](/help/managing-client-data/)** Prilikom unosa podataka u polja Ime, Prezime, E-pošta ili Telefon sustav nudi prethodno unesena imena koja odgovaraju do tada unesenim slovima. Klijentu možete dodati novu karticu odabirom osobe za kontakt koja već postoji u sustavu. Odabrana osoba će biti zadana osoba za kontakt kartice. ### Unos podataka o tvrtci Obvezan je unos naziva poduzeća, a web stranica, e-pošta i telefon su dodatni podaci **[1.5.]**. Za dodatne informacije pogledajte: **[Upravljanje podacima klijenta](/help/managing-client-data/)** Prilikom unosa podataka u polje naziva poduzeća, sustav nudi prethodno unesene nazive tvrtki koji odgovaraju do tada unesenim slovima Klijentu možete brzo dodati novu karticu odabirom tvrtke koja već postoji u sustavu. Ako stvarate karticu za tvrtku koja već postoji u sustavu, nakon odabira tvrtke možete odabrati zadanu osobu za kontakt iz popisa **Kontakti** Možete odabrati između osoba za kontakt tvrtke ili dodati novu osobu klikom na **+Novi kontakt** **[1.4.]**. Unesene je podatke kasnije moguće mijenjati u kontaktima. ### Unos osnovnih podataka Prilikom dodavanja novog klijenta ili kartice, za nju je moguće odabrati **Status** **[1.6.]** Isto tako možete odabrati korisnika (koji već postoji u sustavu) koji će biti **Vlasnik** **[1.7.]** kartice. Nakon ispunjavanja polja kliknite na tipku **[Dodaj]** **[1.8.]**. ![Új adatlap felvétele](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/03_new_card.png) Nakon unosa osobnih pojedinosti i nakon što je kartica završena, zadana osoba za kontakt će se pojaviti u popisu **Kontakti**. To je moguće kasnije izmijeniti klikom na oznaku kvačice ispred imena **[1.9.]**. ![Alapértelmezett kapcsolattartó](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/04_contact_person.png) Uvoz ---------- Za uvoz baze podataka vašeg klijenta iz Excela u MiniCRM u modulu kliknite na tipku **[Novo...] > [Uvezi]** **[2.1.]**. Za dodatne informacije pogledajte: **[Uvezi](/help/import/)** ![05\_importalas](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/05_import.png) Dodavanje dodatnih kartica --------------------------- Moguće je: - praćenjem uputa u poglavlju **[Ručno dodavanje](#Addingmanually)** - klikom na tipku **[Nova kartica]** na kartici klijenta i odabirom mogućnosti **[3.1.]** ![Új adatlap felvétele adatlapról](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/06_new_on_card.png) - traženjem klijenta i klikom na **Tvrtka** ili **Osoba [3.2.]** > ime klijenta **[3.3.]** > **[Nova kartica]** i odabirom mogućnosti **[3.4.]**. ![Új adatlap felvétel kereséssel](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/07_search.png) ![Ú adatlap felvétele kontakt adatlapról](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/08_contact_card.png) Na karticama i posjetnicama moguće je samo dodati kartice odabranom klijentu.