Dodavanje novih klijenata, kartica

Na karticama su u različitim modulima spremljene informacije i zadaci u svezi klijenata. Za istog klijenta moguće je dodati više kartica.

Ručno dodavanje

Za dodavanje nove kartice klijentu koji već postoji u sustavu ili novom klijentu u odabranom modulu kliknite na tipku [Novo…] [1.1.].

01_uj_adatlap_felvetele

Ako tražite naziv ili ime (tvrtka ili osoba) no ne nalazite stavku, novom klijentu možete dodati karticu klikom na tipku [Nova kartica] [1.2.] i odabirom mogućnosti.

02_kereses_uj_adatlap

Ako karticu dodajete novom klijentu prvi je korak unos informacija o osobi za kontakt i o tvrtci. Obvezno je barem jedno od toga. Kontakte je moguće kasnije mijenjati.

Dodavanje osobe za kontakt

Za dodavanje zadane osobe za kontakt na karticu ispunite polja pod naslovom Osoba za kontakt [1.3.]. Obvezan je unos imena i prezimena, a radno mjesto, e-pošta i telefon su dodatna polja.

Za dodatne informacije pogledajte: Upravljanje podacima klijenta

Prilikom unosa podataka u polja Ime, Prezime, E-pošta ili Telefon sustav nudi prethodno unesena imena koja odgovaraju do tada unesenim slovima. Klijentu možete dodati novu karticu odabirom osobe za kontakt koja već postoji u sustavu. Odabrana osoba će biti zadana osoba za kontakt kartice.

Unos podataka o tvrtci

Obvezan je unos naziva poduzeća, a web stranica, e-pošta i telefon su dodatni podaci [1.5.].

Za dodatne informacije pogledajte: Upravljanje podacima klijenta

Prilikom unosa podataka u polje naziva poduzeća, sustav nudi prethodno unesene nazive tvrtki koji odgovaraju do tada unesenim slovima Klijentu možete brzo dodati novu karticu odabirom tvrtke koja već postoji u sustavu.

Ako stvarate karticu za tvrtku koja već postoji u sustavu, nakon odabira tvrtke možete odabrati zadanu osobu za kontakt iz popisa Kontakti Možete odabrati između osoba za kontakt tvrtke ili dodati novu osobu klikom na +Novi kontakt [1.4.].

Unesene je podatke kasnije moguće mijenjati u kontaktima.

Unos osnovnih podataka

Prilikom dodavanja novog klijenta ili kartice, za nju je moguće odabrati Status [1.6.] Isto tako možete odabrati korisnika (koji već postoji u sustavu) koji će biti Vlasnik [1.7.] kartice.

Za dodatne informacije pogledajte: Prilagodba statusa (procesi), Korisnici, Prava

Nakon ispunjavanja polja kliknite na tipku [Dodaj] [1.8.].

Új adatlap
felvétele

Nakon unosa osobnih pojedinosti i nakon što je kartica završena, zadana osoba za kontakt će se pojaviti u popisu Kontakti. To je moguće kasnije izmijeniti klikom na oznaku kvačice ispred imena [1.9.].

Alapértelmezett
kapcsolattartó

Za dodatne informacije pogledajte: Upravljanje podacima klijenta, Struktura kartica, Upravljanje zadacima > Structure of cards > Contacts

Uvoz

Za uvoz baze podataka vašeg klijenta iz Excela u MiniCRM u modulu kliknite na tipku [Novo…] > [Uvezi] [2.1.].

Za dodatne informacije pogledajte: Uvezi

05_importalas

Dodavanje dodatnih kartica

Moguće je:

  • praćenjem uputa u poglavlju Ručno dodavanje

  • klikom na tipku [Nova kartica] na kartici klijenta i odabirom mogućnosti [3.1.]

Új adatlap felvétele
adatlapról

  • traženjem klijenta i klikom na Tvrtka ili Osoba [3.2.] > ime klijenta [3.3.] > [Nova kartica] i odabirom mogućnosti [3.4.].

Új adatlap felvétel
kereséssel

Ú adatlap felvétele kontakt
adatlapról

Na karticama i posjetnicama moguće je samo dodati kartice odabranom klijentu.