Struktura kartica, Upravljanje zadacima

Prikaz kartica ----------------- Za dodatne informacije pogledajte: **[Prikaz kartica](/help/listing-cards/)** Dodavanje novih kartica ------------------- Za dodatne informacije pogledajte: **[Dodavanje novih klijenata, kartica](/help/adding-new-clients-cards/)** Struktura kartica ------------------ Kartice se sastoje od sljedećih 10 dijelova: - **[Ime](#name) [1.1.]** - **[Datum izmjene](#modification_date) [1.2.]** - **[Status](#status) [1.3.]** - **[Vlasnik](#owner) [1.4.]** - **[Zadaci](#tasks) [1.5.]** - **[Povijest](#history) [1.6.]** - **[Kontakti](#contacts) [1.7.]** - **[Kartice](#cards) [1.8.]** - **[Polja](#fields) [1.9.]** ### Ime [1.1.] Zadano se sastoji od sljedećih dijelova: - **Tvrtka s osobom za kontakt:** Naziv poduzeća + ime zadane osobe za kontakt - **Tvrtka bez osobe za kontakt:** Naziv poduzeća - **Privatne osobe:** Ime klijenta Za izmjenu imena kliknite na tipku **[Spremi ime]**. ![03\_1\_nev\_mentese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/02/01_name.png) ### Datum izmjene [1.2.] Za prikaz točnog datuma zadnje izmjene i imena korisnika koji je promjenu izvršio, mišem prijeđite preko riječi »Izmijenjeno…«. Datum se automatski ažurira ako: - ponovno upišete ime klijenta - promijenite status ili vlasnika - izmijenite vrijednost polja - premjestite karticu u koš za smeće ![Módosítás dátuma](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/02/02_modification_date.png) ### Status [1.3.] Za promjenu trenutnog statusa kartice kliknite na strelicu pokraj polja i odaberite novi status s popisa. Za dodatne informacije pogledajte: **[Prilagodba statusa (procesi)](/help/statuses/)** ![04\_statusz](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/02/03_status.png) ### Vlasnik [1.4.] Vlasnika je moguće i automatski dodijeliti kartici. ![05\_adatlap\_felelos](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/02/04_owner_opportunity.png) Ovisno o njihovim pravima neki korisnici imaju pristup samo do vlastitih kartica, a neki imaju pristup i do kartica ostalih korisnika. Svi mogu pristupiti karticama koje nisu dodijeljene niti jednom korisniku. Za dodatne informacije pogledajte: **[Korisnici, prava](/help/users/)** ### Tasks [1.5.] Zadatke treba ispuniti do zadanog roka. Preporučuje se dodati zadatke samo ako ih je moguće ispuniti u kratkome roku. Za dodatne informacije pogledajte: **[Upravljanje zadacima](#Managingtasks)** ![06\_teendo](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/02/05_task.png) Ako koristite upravitelja dolaznom poštom **Odgovor** možete sastaviti na kartici koja će biti poslana klijentu kao poruka e-pošte. Kako biste sastavili odgovor kliknite na **[Novi zadatak] > Odgovori**. Primatelj je uvijek zadana osoba za kontakt na kartici no moguće je i dodati primatelje (primjerice dodatne osobe za kontakt, aktivni korisnici ili tvrtka). Unesite odgovor u okvir za tekst. Za učitavanje predloška kliknite na strelicu pokraj **[Pošalji]**, a zatim na **Umetni predložak**. Za odbacivanje poruke kliknite na **[Pošalji] > Odbaci**. Za slanje poruke kliknite na **[Pošalji]**. ![Válaszok](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/07_reply.png) Pošiljatelj je uvijek centralni pošiljatelj odabranog modula. Tema se sastoji od imena i jedinstvenog ID-a odgovarajuće kartice. Ako je postavljen **Upravitelj dolazne pošte** centralna adresa e-pošte modula bit će preusmjerena na adresu upravitelja dolazne pošte. U tom slučaju sustav automatski sprema odgovor klijenta u povijest odgovarajuće kartice. To se vrši na temelju ID-a u temi. ### Povijest [1.6.] Ovdje možete vidjeti: - završene zadatke - promjene statusa - izmjene imena vlasnika/kartica/vrijednosti polja - slanje e-pošte i SMS-a - arhivu e-pošte - prijenos datoteke putem polja datoteka - izvor postojećeg klijenta Za svaki pojedini unos uvijek se prikazuje odgovarajuće ime korisnika. Ako je sustav izvršio zadatak prikazuje se MiniCRM. Primjerice pretplata putem obrazaca, izmjene podataka putem veze i API-ja, automatizirano ili skupno slanje e-pošte i SMS poruka i arhiviranje e-pošte. Za filtriranje unosa kliknite na strelicu pokraj **Povijest** i odaberite stavku. ![07\_1\_elozmenyek\_szukitese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/02/07_history.png) ### Kontakti [1.7.] ![08\_kapcsolat](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/02/08_contacts.png) Podatke je moguće dodavati i mijenjati na posjetnicama i obrascima. Za pristup posjetnici kliknite na naziv tvrtke / ime osobe. Za pristup obrascu kliknite na ime osobe za kontakt. Klikom na adresu e-pošte možete poslati poruku. Klikom na broj telefon možete uputiti poziv. U kontaktnima se pojavljuje zadana osoba za kontakt. Osobu za kontakt možete dodavati ili mijenjati prelaskom miša preko imena odabrane osobe i klikom na oznaku kvačice. Za dodatne informacije pogledajte: **[Upravljanje podacima klijenta](/help/managing-client-data/)** ### Kartice [1.8.] Pod **Kontakti**, prema modulima su navedene sve kartice koje pripadaju klijentu. Vidljivi su i njihovi statusi. ![08\_kapcsolat](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/02/09_cards.png) Klikom na tipku **[Nova kartica]** svojem klijentu možete dodati novu karticu unutar odabranog modula. ### Polja [1.9.] U poljima možete spremiti važne informacije koje je moguće koristiti za stvaranje izvješća, statistike i kartica segmenta / grupe i klijenata. ![08\_kapcsolat](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/02/10_fields.png) Za dodatne informacije pogledajte: **[Prilagodba polja](/help/fields/)** Upravljanje zadacima --------------- ![11\_teendo\_felvetele](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/02/11_new_task.png) Za dodavanje novog zadatka, kliknite na tipku **[Novi zadatak] [2.1.]** na odabranoj kartici. ### Izvršitelj zadatka Odaberite izvršitelja zadatka od aktivnih korisnika u sustavu. Vi ste zadani izvršitelj zadatka. ### Pojedinosti o zadatku Unesite pojedinosti o zadatku u okvir za tekst. ### Rok Moguće je odabrati prethodno odabrani rok ili unijeti određeni datum i vrijeme. Ako kliknete na datum, možete izmijeniti rok bez uređivanja zadatka. Odaberite datum na na skočnom kalendaru i kliknite na [U redu]. Za kasniju izmjenu kliknite na ikonu kalendara. Ako rok ističe odgovarajuća kartica na popisu bit će istaknuta. Na taj način možete uvijek vidjeti dnevne zadatke. ### Vrsta zadatka, trajanje i obavijesti Možete dodati zadatak bez vrste ili možete odabrati iz sljedećih: - Telefon - Telefon (neuspješan) - Sastanak - Pošta Moguće ih je prilagoditi po modulima. Za svaku vrstu može se odrediti i zadano trajanje i vrijeme obavijesti. Trajanje zadatka i obavijesti mogu se vidjeti na sinkroniziranim kalendarima. ### Priloži datoteku [2.2.] Kako biste priložili dokumente kliknite na ikonu **Priloži datoteku** i odaberite datoteku sa svojeg računala. Preneseni dokumenti dostupni su u otvorenim zadacima i povijesti. Za brisanje privitka kliknite na ikonu **Smeće** pokraj privitka. ### Dodavanje zadataka [2.3.] Ako ste završili s postavkama kliknite na **[Spremi]**. ### Uređivanje zadataka [2.4.] Za uređivanje spremljenih zadataka kliknite na **Uredi**. Istodobno je moguće uređivati više zadataka. Ako na kartici postoji prazno obvezno polje, zadatke je ipak moguće uređivati i označiti ih završenima. Prilikom uređivanja zadatka promjene je moguće izvršiti i na kartici. Korisnici - ovisno o pravima - mogu mijenjati i tuđe zadatke. ### Završavanje zadataka [2.5.] Nakon što završite zadatak treba ga zatvoriti. Za zatvaranje zadatka kliknite na **Označi kao završeno**. Nakon toga zadatak je moguće vidjeti u povijesti. Imajte na umu kako **nije moguće mijenjati zadatke koji su označeni kao završeni.**. ### Pregled povijesti i izmjena zadatka [2.6.] Ako kliknete na **točkice**, vidjet ćete povijest zadatka (informacije o stvaranju i izmjenama). ![13\_1\_teendo\_modositasok](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/02/12_edit_task.png) Preuzimanje zadataka ------------------------ U MiniCRM zaposlenici mogu automatski dobiti zadatke, stvarati ih sami ili - ovisno o njihovim pravima - dodjeljivati nove zadatke svojim suradnicima. Ako zadatak nije završila osoba koja ga je stvorila, sustav automatski mijenja izvršitelja zadatka nakon klika na [Označi kao završeno] i odobrenja. Upravljanje zadacima --------------- Oznake pomažu karakterizirati kartice i grupirati ih prema filtrima. Kako biste dodali novu oznaku kliknite na ikonu **Oznaka** **[3.1.]** stavljanjem pokazivača pokraj imena u kontaktima **[3.2.]**. Ako kliknete izvan polja, oznaka će se dodati klijentu i vidjet će se na svakoj kartici toga klijenta. Za dodatne informacije pogledajte: **[Upravljanje oznakama u MiniCRM-u](/help/tags/)** ![14\_cimke01](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/12_tag.png) Povezana e-pošta ------------------ Svakoj kartici pripada jedinstvena **Adresa e-pošte [4.1.]**. Kako biste je vidjeli, kliknite na tipku **[Spremi e-poštu u MiniCRM]** na kartici. ![17\_adatlap\_emailcim](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/13_email_address.png) Poruke e-pošte upućene na tu adresu možete arhivirati i kasnije im pristupati u povijesti. Uklanjanje kartica --------------- Za premještanje kartice u smeće kliknite na ikonu **Premjesti u smeće [5.1.]**. ![18\_adatlap\_lomtarba\_helyezes](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/14_delete.png) Za vraćanje kartice kliknite na njeno ime, a zatim na ikonu **Vrati [5.2.]** icon. Za trajno brisanje kliknite na tipku **[Trajno izbriši] [5.3.]**. ![19\_lomtarbol\_visszaallitas](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/15_restore_delete.png) Sustav nudi sljedeće mogućnosti za odabir **[5.4.]**: - **Kartica** - **Kontakt + sve kartice** - **Tvrtka + svi kontakti + sve kartice**
Trajno brisanje je nepovratni postupak i briše SVE povezane kartice (e-pošta, zadaci i dr.)!
![20\_vegleges\_torles](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/16_delete_permanently.png)