Adrese e-pošte i poslana e-pošta

Statusi adrese e-pošte --------------- U sustavu postoji 4 statusa: - **[Aktivan](#aktivan)** - **[Nije pretplaćen](#nije_pretplaćen)** - **[Pretplata otkazana](#pretplata_otkazana)** - **[Ne radi](#ne_radi)** ### Aktivan Aktivne adrese e-pošte na kartici klijenta prikazane su sa znakovima u plavoj boji. Moguće je slati **prilagođenu i skupnu e-poštu** na te adrese i **automatski**. U sustav je moguće dodati aktivne adrese e-pošte: - ručno ih dodaje korisnik - putem obrazaca pretplatom ili pretplatom s dvostrukom potvrdom. U tom slučaju, klijenti trebaju kliknuti na vezu za aktiviranje e-pošte u potvrdnoj poruci e-pošte koju su automatski primili. - tijekom uvoza ako označite mogućnost Aktiviraj adresu e-pošte ili klikovima klijenta na vezu za aktivaciju e-pošte koja im je ručno poslana. - Preko API-ja. ### Nije pretplaćen Adrese e-pošte koje nisu pretplaćene moguće je dodati u sustav: - putem obrazaca pretplate s dvostrukom potvrdom ako klijent nije još kliknuo na vezu za aktivaciju u potvrdnoj poruci e-pošte koju klijenti automatski dobivaju - tijekom uvoza ako niste označili mogućnost Aktiviraj adresu e-pošte, a niste im ručno poslali e-poštu s vezom za aktivaciju e-pošte ili ste im već poslali ali klijent još nije na nju kliknuo Te adrese bit će na kartici klijenata prikazane na sivoj podlozi. Na te adrese **moguće je slati samo prilagođenu e-poštu**. ### Pretplata otkazana Na adrese za koje je pretplata otkazana **moguće je slati samo prilagođenu e-poštu**. Te adrese bit će na kartici klijenata prikazane na **crnoj podlozi**. Ako mišem prijeđete preko adrese i prikaže se riječ Spam, klijent koji je otkazao pretplatu izvijestio je o neželjenoj pošti (spamu). Adresa e-pošte dobiva status Pretplata otkazana - ako je klijent kliknuo na vezu Otkaži pretplatu u jednoj od poruka e-pošte koju je primio automatski i ako je otkazao pretplatu navodeći svoju adresu e-pošte - ako ste kliknuli na vezu Otkaži pretplatu na zahtjev klijenta u jednom od prethodnih poruka e-pošte i nakon što ste otkazali pretplatu navodeći klijentovu adresu e-pošte
Nije moguća pretplata adresom s koje je pretplata već otkazana. U tom slučaju, ako klijenti žele ponovno primati skupnu e-poštu trebat će unijeti različitu adresu e-pošte.
### Ne radi Na adrese označene statusom Ne radi **moguće je slati samo prilagođenu e-poštu**. Te adrese bit će na kartici klijenata prikazane na **crvenoj podlozi**. Adresa e-pošte dobiva oznaku Ne radi: - ako se poruke e-pošte dva puta vrate Mogući su sljedeći razlozi: adresa ne postoji, izbrisana je, sadrži pogrešku u nazivu ili dulje vrijeme nije dostupna. Filtriranje prema statusu adrese e-pošte ---------------------- Za filtriranje kartica prema statusu adresa e-pošte filtru dodajte uvjet **Kontakt: Status e-pošte** i označite jedan ili više statusa **[1.1.]**. Dodavanje uvjeta **Kontakt: Vrsta** možete odrediti hoće li se tijekom filtriranja uzimati u obzir adrese e-pošte tvrtki i/ili osoba za kontakt. ![05\_szures\_email\_statuszra](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/01_filter_condition.png) Rezultat isporuke -------------------- U dijelu **Povijest** na karticama klijenta možete pronaći informacije o e-pošti poslanoj sa sustava. Ikone ispred poruka e-pošte prikazuju rezultat isporuke. Rezultati su sljedeći: - **Plava zatvorena kuverta (Poslana e-pošta)**: e-pošta je uspješno poslana. - **Zelena otvorena kuverta (Otvorena e-pošta)**: primatelj je primio i otvorio e-poštu. - **Crna zatvorena kuverta (adrese s kojih je pretplata otkazana, adrese koje nisu pretplaćene, adrese koje ne rade, duplo slanje)**: Isporuka je bila neuspješna. To može biti zbog toga što je primatelj otkazao pretplatu, nije još aktivirao adresu e-pošte, adresa ne radi ili u slučaju dupliciranog slanja, ista poruka dva puta je poslana na istu adresu. - **Crvena zatvorena kuverta (Vraćena e-pošta)**: isporuka je bila neuspješna jer se tijekom slanja pojavila pogreška na našim poslužiteljima. Može to biti i zbog toga jer adresa ne postoji. - **Plava kuverta s oblačićem (Arhivirana e-pošta)**: e-pošta je poslana na adresu e-pošte kartice. Dvostruke kuverte označavaju skupnu e-poštu. ![07\_email\_ikonok](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/10/07_email_ikonok.jpg)
Postotak otvorenih poruka e-pošte nije moguće ustanoviti sa 100% točnošću. No u slučaju zelene otvorene kuverte, gotovo je sigurno da je primatelj otvorio e-poštu.
Ako je prikazana plava kuverta moguće je kako je primatelj pročitao poruke, no nije omogućio prikaz slika u usluzi za e-poštu, a MiniCRM prati otvaranje e-pošto umetanjem male nevidljive grafike.