Adrese e-pošte i poslana e-pošta

Statusi adrese e-pošte

U sustavu postoji 4 statusa:

Aktivan

Aktivne adrese e-pošte na kartici klijenta prikazane su sa znakovima u plavoj boji. Moguće je slati prilagođenu i skupnu e-poštu na te adrese i automatski.

U sustav je moguće dodati aktivne adrese e-pošte:

 • ručno ih dodaje korisnik
 • putem obrazaca pretplatom ili pretplatom s dvostrukom potvrdom. U tom slučaju, klijenti trebaju kliknuti na vezu za aktiviranje e-pošte u potvrdnoj poruci e-pošte koju su automatski primili.
 • tijekom uvoza ako označite mogućnost Aktiviraj adresu e-pošte ili klikovima klijenta na vezu za aktivaciju e-pošte koja im je ručno poslana.
 • Preko API-ja.

Nije pretplaćen

Adrese e-pošte koje nisu pretplaćene moguće je dodati u sustav:

 • putem obrazaca pretplate s dvostrukom potvrdom ako klijent nije još kliknuo na vezu za aktivaciju u potvrdnoj poruci e-pošte koju klijenti automatski dobivaju
 • tijekom uvoza ako niste označili mogućnost Aktiviraj adresu e-pošte, a niste im ručno poslali e-poštu s vezom za aktivaciju e-pošte ili ste im već poslali ali klijent još nije na nju kliknuo

Te adrese bit će na kartici klijenata prikazane na sivoj podlozi. Na te adrese moguće je slati samo prilagođenu e-poštu.

Pretplata otkazana

Na adrese za koje je pretplata otkazana moguće je slati samo prilagođenu e-poštu.

Te adrese bit će na kartici klijenata prikazane na crnoj podlozi.

Ako mišem prijeđete preko adrese i prikaže se riječ Spam, klijent koji je otkazao pretplatu izvijestio je o neželjenoj pošti (spamu).

Adresa e-pošte dobiva status Pretplata otkazana

 • ako je klijent kliknuo na vezu Otkaži pretplatu u jednoj od poruka e-pošte koju je primio automatski i ako je otkazao pretplatu navodeći svoju adresu e-pošte
 • ako ste kliknuli na vezu Otkaži pretplatu na zahtjev klijenta u jednom od prethodnih poruka e-pošte i nakon što ste otkazali pretplatu navodeći klijentovu adresu e-pošte
Nije moguća pretplata adresom s koje je pretplata već otkazana. U tom slučaju, ako klijenti žele ponovno primati skupnu e-poštu trebat će unijeti različitu adresu e-pošte.

Ne radi

Na adrese označene statusom Ne radi moguće je slati samo prilagođenu e-poštu. Te adrese bit će na kartici klijenata prikazane na crvenoj podlozi.

Adresa e-pošte dobiva oznaku Ne radi:

 • ako se poruke e-pošte dva puta vrate

Mogući su sljedeći razlozi: adresa ne postoji, izbrisana je, sadrži pogrešku u nazivu ili dulje vrijeme nije dostupna.

Filtriranje prema statusu adrese e-pošte

Za filtriranje kartica prema statusu adresa e-pošte filtru dodajte uvjet Kontakt: Status e-pošte i označite jedan ili više statusa [1.1.]. Dodavanje uvjeta Kontakt: Vrsta možete odrediti hoće li se tijekom filtriranja uzimati u obzir adrese e-pošte tvrtki i/ili osoba za kontakt.

05_szures_email_statuszra

Rezultat isporuke

U dijelu Povijest na karticama klijenta možete pronaći informacije o e-pošti poslanoj sa sustava.

Ikone ispred poruka e-pošte prikazuju rezultat isporuke.

Rezultati su sljedeći:

 • Plava zatvorena kuverta (Poslana e-pošta): e-pošta je uspješno poslana.
 • Zelena otvorena kuverta (Otvorena e-pošta): primatelj je primio i otvorio e-poštu.
 • Crna zatvorena kuverta (adrese s kojih je pretplata otkazana, adrese koje nisu pretplaćene, adrese koje ne rade, duplo slanje): Isporuka je bila neuspješna. To može biti zbog toga što je primatelj otkazao pretplatu, nije još aktivirao adresu e-pošte, adresa ne radi ili u slučaju dupliciranog slanja, ista poruka dva puta je poslana na istu adresu.
 • Crvena zatvorena kuverta (Vraćena e-pošta): isporuka je bila neuspješna jer se tijekom slanja pojavila pogreška na našim poslužiteljima. Može to biti i zbog toga jer adresa ne postoji.
 • Plava kuverta s oblačićem (Arhivirana e-pošta): e-pošta je poslana na adresu e-pošte kartice.

Dvostruke kuverte označavaju skupnu e-poštu.

07_email_ikonok

Postotak otvorenih poruka e-pošte nije moguće ustanoviti sa 100% točnošću. No u slučaju zelene otvorene kuverte, gotovo je sigurno da je primatelj otvorio e-poštu.

Ako je prikazana plava kuverta moguće je kako je primatelj pročitao poruke, no nije omogućio prikaz slika u usluzi za e-poštu, a MiniCRM prati otvaranje e-pošto umetanjem male nevidljive grafike.