Upravljanje podacima klijenta

Upravljanje kontaktima

Podatke klijenta možete spremiti na Posjetnice. Pristupiti im možete klikom na naziv tvrtke / ime osobe [1.],ili s popisa rezultata nakon pretraživanja.

Na karticama klijenta vide se sljedeći podaci: ime, URL web stranice, zadani broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa kao i kratki opis [1.1.]. Osim toga navedeni su i podaci o osobi za kontakt: ime, radno mjesto, zadani broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa [1.2.].

Zadana osoba za kontakt pojavljuje se u kontaktima [1.3.].

Kapcsolatok kezelése a
MiniCRM-ben

Dodavanje novih klijenata

Novog klijenta dodaje se dodavanjem kartice:

  • unutar modula na popisu kartica
  • na popisu rezultata nakon pretraživanja ako nema rezultata

Za dodatne informacije pogledajte: Dodavanje novih klijenata, kartica

Kontakti

Uvijek možete uređivati podatke vaših klijenata:

Izmjena podataka s popisa rezultata pretraživanja

In case of a Private individual, the contact card of the individual is loaded, in case of a Company, the contact card of the company is loaded.

04_elerhetosegi_adatok_szerkesztese

Za unos podataka ili prilagodbu polja posjetnice kliknite na ikonu ključa koja se nalazi pokraj polja [2.3.].

Za dodatne informacije pogledajte: Prilagodba polja

Za prikaz i uređivanje podataka osobe za kontakt kliknite na ime osobe ili na ikonu olovke [2.4.].

05_kontakt_adatlap

Izmjena podataka na karticama

Za dodavanje novih podataka ili izmjenu postojećih, kliknite na ime na kartici klijenta u Kontakti [2.5.]. Na kartici koja je učitana možete promijeniti podatke svojih klijenata ili podatke osoba za kontakt tvrtke. Samo tvrtke mogu imati osobu za kontakt, u slučaju privatne osobe ona je i zadana osoba za kontakt..

Za prilagodbu polja posjetnice kliknite na ikonu ključa koja se nalazi pokraj polja [2.3.].

Za dodatne informacije pogledajte: Prilagodba polja

Za prikaz i uređivanje podataka osobe za kontakt kliknite na ime osobe ili na ikonu Olovke [2.4.].

Kontakt
adatlap

Brisanje klijenata

Kartice koje su premještene u smeće mogu biti trajno izbrisane. Možete izbrisati zadanu osobu za kontakt ili tvrtku i sve njezine kontakte.

Za dodatne informacije pogledajte: Struktura kartica, upravljanje zadacima > Brisanje kartica

Ako želite izbrisati klijenta učitajte jednu od njihovih kartica.

Za dodatne informacije pogledajte: Pretraživanje

  1. Privatne osobe: Bilo koju kartica premjestite u smeće i odaberite mogućnost Trajno izbriši. Za brisanje svih podataka odaberite »Kontakt + sve kartice«.

  2. Osoba za kontakt: Brisati možete samo zadane osobe za kontakt i to premještanjem njihovih kartica u smeće i njihovim trajnim brisanjem. Ako želite:

    • izbrisati osobu no zadržati njezine kartice, najprije postavite novu zadanu osobu za kontakt na svim karticama. Nakon toga stvorite novu karticu za osobu za kontakt koju želite izbrisati i tek tada odaberite »Kontakt + sve kartice«.
    • brisati osobu + njezine kartice, premjestite bilo koju od njihovih kartica u smeće i zatim odaberite »Kontakt + sve kartice«.
  3. Ako želite brisati tvrtku + osobe za kontakt + kartice, premjestite karticu u smeće, zatim ih trajno izbrišite odabirom »Poduzeće + svi kontakti + sve kartice«.

Trajno brisanje je nepovratni postupak i briše SVE povezane podatke (e-pošta, zadaci i dr.)!

Spremanje novih osoba za kontakt

Nove osobe za kontakt u tvrtkama na karticama možete dodati u Kontakti, a na posjetnicama u Osobe za kontakt. Kako biste to učinili kliknite na tipku [Novi kontakt] [3.1.].

Tvrtkama je moguće dodati još osoba za kontakt. Ako je vaš klijent u sustavu zabilježen kao privatna osoba, ne postoji tipka [Novi kontakt] na kartici klijenta / posjetnici.

Za karticu možete odrediti novu zadanu osobu za kontakt prelaskom miša preko imena odabrane osobe i klikom na oznaku kvačice [3.2.]. Nakon toga ta će osoba biti prikazana u Kontakti. Ako se radi o privatnoj osobi, ta je osoba i zadana osoba za kontakt.

09_uj_kapcsolattarto_szemely_felvetele

Brisanje osoba za kontakt

Kliknite na ime osobe za kontakt [4.1.] na kartici u kontaktima ili posjetnici na osobama za kontakt. Zatim kliknite na Odaberi drugu tvrtku [4.2.]. Ako je odabrana osoba za kontakt premještena u drugu tvrtku unesite novi naziv klijenta u polje Naziv poduzeća. Ako nije važno kamo je osoba premještena, ostavite ovo polje praznim. Za spremanje promjena kliknite na [Spremi] [4.3.].

12_alapertelmezett_kapcsolattarto_eltavolitasa

Ako je osoba koju želite izbrisati zadana osoba za kontakt kartice i želite zadržati tu karticu, prije brisanja odredite novu zadanu osobu za kontakt. Ako ne odredite drugu osobu, tvrtka i njezine osobe za kontakt će biti uklonjene s kartice. Za određivanje druge osobe, prijeđite mišem preko imena i kliknite na oznaku kvačice.

Ako tvrtka ima više od jedne kartice provjerite je li ista osoba određena kao zadana osoba za kontakt na više kartica. Ako jest, slijedite prethodne korake.

Upravljanje karticama klijenata

Za pregled kartica klijenta i njihovih statusa učitajte jednu od kartica. Sve dodatne kartice su navedene na desnoj strani odabrane kartice [5.1.].

Za učitavanje kartice kliknite na njen naziv.

Za dodavanje nove kartice klijentu, kliknite na tipku [Nova kartica] na kartici ili posjetnici i odaberite modul [5.2.].

Ügyfél adatlapjainak
kezelése

Za dodatne informacije pogledajte:  Dodavanje novih klijenata, kartica