Prilagođavanje

Moguće je **prilagoditi**: - **[Module](/help/modules/)** - **[Statuse](/help/statuses/)** - **[Polja kartica](/help/fields/)** - **[Mape](/help/folders/)** - **[Korisnike](/help/users/)** Korištenjem **[Uvoza](/help/import/)** funkcija, možete jednostavno prenijeti svoju bazu podataka klijenata u MiniCRM iz Excel tablice, programa za fakturiranje, ili sustava za e-novosti.