Slanje e-pošte (skupna e-pošta, slijed za automatizaciju)

In MiniCRM you can send mass emails, and emails by using templates or set an automatic follow-up.

Slanje poruka e-pošte iz MiniCRM-a ------------------- ![Email sending](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/10/EN_1.1..jpg) Prilagođena e-pošta za kontakt ------------------- Za slanje prilagođene e-pošte kontaktu, kliknite na **Adresa e-pošte osobe za kontakt [2.1.]**. Svoju poruku možete urediti klikom na **[Prilagođena e-pošta] [2.2.]** ili možete odabrati spremljeni predložak e-pošte. Za dodatne informacije pogledajte: **[Email templates](#Emailtemplates)** ![Custom email1](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/10/EN_2.1.jpg) ![Custom email2](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/10/EN_2.2.jpg) Zadani **pošiljatelj** je korisnik koji je trenutno prijavljen. Glavna adresa e-pošte može se postaviti kao pošiljatelj i to je moguće dodati u sve module odabirom **Postavke > Moduli [2.3.]**. Zadani **primatelj** je kontakt (poduzeće ili osoba) na čiju e-poštu ste kliknuli. Ručno je moguće dodati više primatelja, a mogu biti druge osobe za kontakt ili drugi aktivni MiniCRM korisnici **[2.4.]**. Ako koristite bilo koju od **varijabli** MiniCRM će koristiti informacije o kontaktu izvorno odabranog primatelja i kartice. Dodatni primatelji primit će samo kopiju e-pošte. Za prilaganje datoteke kliknite na **Priloži datoteku [2.5.]**. Ako je datoteka prevelika kliknite na **Umetni datoteku iz Dropboxa [2.6.]** i u poruku dodajte javnu vezu. Klikom na **[Pretpregled] [2.7.]** možete provjeriti konačan izgled vaše poruke e-pošte prije slanja. ![Custom email3](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/10/EN_2.3-2.7.jpg) Predlošci e-pošte ------------------------ Za slanje e-pošte upotrebom predloška kliknite na **adresu e-pošte** na kartici odabranog klijenta **[3.1.]**. ![Email template1](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/10/EN_3.1.jpg) Svi predlošci navedeni su u skočnom prozoru unutar odabranog modula. Predloške možete pretraživati upotrebom polja Traži. Za odabir predloška, kliknite na njegov naziv **[3.2.]**. ![Email template2](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/10/EN_3.2..jpg) Zadani pošiljatelj je korisnik koji je trenutno prijavljen. Glavna adresa e-pošte može se postaviti kao pošiljatelj i to je moguće dodati u sve module odabirom **Postavke > Moduli [3.3.]**. Zadani **primatelj** je kontakt (poduzeće ili osoba) na čiju e-poštu ste kliknuli. Ručno je moguće dodati više primatelja, a mogu biti druge osobe za kontakt ili drugi aktivni MiniCRM korisnici **[3.4.]**. Ako koristite bilo koju od varijabli MiniCRM će koristiti informacije o kontaktu izvorno odabranog primatelja i kartice. Dodatni primatelji primit će samo kopiju e-pošte. Prije slanja možete promijeniti sadržaj i naslov predloška. Te promjene nećete utjecati na izvorni predložak. Tako opet možete koristiti taj predložak. Za prilaganje datoteke kliknite na **Priloži datoteku [3.5.]**. Ako je datoteka prevelika kliknite na **Umetni datoteku iz Dropboxa [3.6.]** i u poruku dodajte javnu vezu. Klikom na **[Pretpregled] [3.7.]** možete provjeriti konačan izgled vaše poruke e-pošte prije slanja. Bit će prikazane i umetnute varijable. Za slanje poruke kliknite na **[Pošalji] [3.8.]**. Poruka će biti prikazana u povijesti. ![Email template3](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/10/EN_3.3-3.4..jpg) Skupno slanje e-pošte --------------- Pomoću spremljenog filtra moguće je skupno slati e-poštu. Poruke će biti poslane klijentima čije su kartice filtrirane odabranim filtrom. Za slanje poruke učitajte spremljeni filtar **[4.1.]** i kliknite na **[Pošalji poruku] [4.2.]**. Možete odabrati jednu od sljedećih mogućnosti: - **Pošalji e-poštom (odmah)** - **Pošalji e-poštom (u zakazano vrijeme)** - (skupni) **SMS** - (skupna) **Automatska obavijest** Ako kliknete na **Pošalji e-poštom (odmah)** pojavit će se okvir u kojem možete odabrati predložak. Za odabir predloška e-pošte kliknite na njegov naziv **[4.3.]**. ![Mass email1](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/10/EN_4.1..jpg) ![Mass email2](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/10/EN_4.2..jpg) ![Mass email3](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/10/EN_4.3..jpg) Odaberite jednog od sljedećih **primatelja [4.4.]**: - **Dodijeljeni kontakt / privatni korisnik** (zadana postavka): zadana osoba za kontakt. Ako nedostaje takav primatelj postavit će se glavna adresa e-pošte tvrtke. - **Poduzeće** - **Sve osobe za kontakt**: Ako izaberete ovu mogućnost, i želite filtrirati kontakt podatke (e-mail adresa, broj telefona, ime), možete filtrirati samo kontakt podatke osobe. Ako filtrirate na podatake tvrtke, slanje će biti neuspješno. Ako odaberete **Sve osobe** skupna e-pošta bit će poslana svim osobama za kontakt u tvrtki koje u sustavu imaju adresu e-pošte. Ako tvrtka nema osobu za kontakt s adresom e-pošte, sustav šalje poruku tvrtki. Zadano je **pošiljatelj** vlasnik klijentove kartice ali to možete promijeniti i odabrati aktivnog korisnika ili pošiljatelja koji je postavljen za odabrani modul **[4.5.]**. Prije slanja možete promijeniti sadržaj i naslov predloška. Te promjene nećete utjecati na izvorni predložak. Ako skupnoj e-pošti želite priložiti datoteku kliknite na **Umetni datoteku iz Dropboxa [4.6.]** i u poruku dodajte javnu vezu. Klikom na **[Pretpregled] [4.7.]** možete provjeriti konačan izgled vaše poruke e-pošte prije slanja. U tom slučaju bit će prikazane i umetnute varijable. Za slanje poruke kliknite na **[Pošalji] [4.8.]**. ![Mass email4](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/10/EN_4.4-4.8.jpg) Ako u poruku ne umetnete vezu za otkazivanje pretplate sustav će automatski umetnuti tekst i vezu za otkazivanje pretplate (to se ne prikazuje u pretpregledu). U tekstu i na dnu stranice za otkazivanje pretplate pojavit će se naziv sustava koji ste unijeli prilikom kreiranja sustava. Moguće ga je centralno odrediti, a promijeniti ga može samo CRM stručnjak. Kao i u sljedovima za automatizaciju moguće je pokrenuti A/B test radi usporedbe dva različita predloška. Kako biste to učinili idite u filtar i dodajte uvjet **Ostalo: A/B test**, a zatim odlučite kojoj polovici grupe želite poslati skupnu e-poštu, odnosno koji predložak želite koristiti (A ili B). Prema potrebi možete unijeti koliko ljudi (od ukupno) će primiti e-poštu klikom na **[E-pošta]**, odabirom predloška i unosom broja u polje **Ograničenje slanja [4.9.]**. Nakon nekoliko dana možete slati još popularniji predložak ostalim primateljima. Skupna e-pošta u zakazano vrijeme ------------------ Skupnu e-poštu možete slati u zakazano vrijeme filtriranim primateljima učitavanjem spremljenog filtra i klikom na **[Pošalji poruku] >[E-pošta (u zakazano vrijeme)] [5.1.]**. ![Timed mass email1](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/10/EN_5.1..jpg) Zatim izvršite sljedeće postavke: - **Ograničenje slanja [5.2.]**: Možete unijeti broj ljudi (od ukupnog broja) koji će primiti e-poštu. Ako ne želite slati e-poštu svim filtriranim primateljima trebate samo ispuniti ovo polje. - Možete odabrati jednog od sljedećih **primatelja [5.3.]**: - **Dodijeljeni kontakt / privatni korisnik** (zadana postavka): privatni korisnici ili osoba za kontakt poduzeća. Ako nedostaje osoba za kontakt postavit će se glavna adresa e-pošte tvrtke. - **Poduzeće** - **Sve osobe za kontakt**: Ako izaberete ovu mogućnost, i želite filtrirati kontakt podatke (e-mail adresa, broj telefona, ime), možete filtrirati samo kontakt podatke osobe. Ako filtrirate na podatake tvrtke, slanje će biti neuspješno. - Zadano je **pošiljatelj [5.4.]** vlasnik klijentove kartice ali to možete promijeniti i odabrati aktivnog korisnika ili pošiljatelja koji je postavljen za odabrani modul. - **Predložak [5.5.]**: Kliknite na **[Odaberi predložak]**. Za odabir predloška e-pošte kliknite na njegov naziv [4.3.]. - **Zakazano vrijeme [5.6.]**: Ovdje možete odrediti datum za skupno slanje. ![Timed mass email2](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/10/EN_5.2-5.6.jpg) **Postupak slanja u zakazano vrijeme:** 1. **Stvaranje i spremanje filtra** 2. **Snimanje i testiranje predložaka** e-pošte upotrebom vlastite adrese e-pošte 3. **[Filtar] > [Otvori filtar]** > odabir filtra 4. **[Pošalji poruku] > [E-pošta (u zakazano vrijeme)]** 5. Definiranjem polja **Ograničenje slanja, Primatelj, Pošiljatelj, Predložak** 6. Klik na tipku **[Pošalji]** 7. Slanje u zakazano vrijeme možete vidjeti na stranicama **Sljedovi za automatizaciju i Statistika e-pošte** čak i prije početka slanja. Statistika e-pošte pokraj slanja zakazanog u određeno vrijeme prikazan je opis **Zakazano (novo)**. Nakon aktiviranja slanje u zakazano vrijeme pojavljuje se na stranici sljedova za automatizaciju. Prikazuje se do slanja zadnje poruke e-pošte. Na toj stranici možete ga deaktivirati klikom na tipku **[Deaktiviraj] [5.7.]**. ![Timed mass email3](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/10/EN_5.7.jpg) Ako u poruku ne umetnete **vezu za otkazivanje pretplate** sustav će automatski umetnuti tekst i vezu za otkazivanje pretplate. U tekstu i na dnu stranice za otkazivanje pretplate pojavit će se naziv sustava koji ste unijeli prilikom kreiranja sustava. Moguće ga je centralno odrediti, a promijeniti ga može samo CRM stručnjak. Postupak slanja e-pošte ----------------------- Ako želite istodobno poslati: - **manje od 12 poruka**, one će biti odmah poslane - **13-250 poruka**, one će biti poslane s odgodom od nekoliko minuta - **2250 ili više poruka**, one će biti slane s odgodom od nekoliko sati A/B test ----------------------- Možete slati dva različita predloška e-pošte s gotovo jednakim sadržajem / predmetom na adrese filtriranih primatelja. Moguće je slanje u zakazano vrijeme ako označite mogućnost **A/B test [6.1.]**. To je korisno nakon uvođenja nove usluge kako biste ustanovili koju vrstu komunikacije vaši klijenti preferiraju. Ako primjerice imate 1400 pretplatnika, na po 200 adresa primatelja možete poslati po jedan od dva predloška - s istim sadržajem i različitom temom ili različitim i sadržajem i temom. Inačicu na koju je kliknulo više ljudi MiniCRM će automatski slati (nakon minimalne odgode od 2 dana) na adrese preostalih 1000 pretplatnika. Rad čarobnjaka za A/B test: - **Odabir predloška A [6.2.]**: Za odabir predloška A kliknite na tipku **[Odaberi predložak]**. - **Odabir predloška B [6.3.]**: Za odabir predloška B kliknite na tipku **[Odaberi predložak]**. - **Ograničenje slanja (za A/B test) [6.4.]**: Samo navedeni broj primatelja sudjelovat će u A/B testu. Za gore navedeni primjer u ovo polje trebate unijeti 400. - **Zakazano vrijeme [6.5.]**: Ovdje možete odrediti datum za slanje A/B testa. - **Dani odgode [6.6]**: Ovdje možete odrediti koliko dana treba proći između prvog i drugog slanja, odnosno kad će biti slan predložak koji je rezultirao većim brojem klikova. Važno je pričekati najmanje 2 dana za prikupljanje dovoljno klikova za A/B test. - **Ograničenje slanja (cijeli filtar) [6.7.]** Mogućnost koristite samo ako tijekom slanja ne želite koristiti cijeli filtar. U prethodnom primjeru, ako u ovo polje unesete 1000, a 400 za A/B test, tada će (1000-400) 600 primatelja kasnije primiti popularniju inačicu. Ostalih 400 klijenata će biti izostavljeno tijekom slanja. ![A/B test1](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/10/EN_6.1-6.7.jpg) **Postupak sa za kasnije zakazanim slanjem s A/B testom:** 1. **Stvaranje i spremanje filtra** 2. **Snimanje i testiranje predložaka** e-pošte upotrebom vlastite adrese e-pošte
Korisno je naznačiti nazive predloška koji je A, a koji B.
3. **[Filtar] > [Otvori filtar]** > odabir filtra 4. **[Pošalji poruku] > [E-pošta (u zakazano vrijeme)]** 5. **Odabir predloška** A i B 6. Postavljanje **ograničenje slanja** za A/B test 7. Postavljanje **zakazanog vremena** 8. Ispunjavanje polja **Dani odgode** 9. **Dodatno**: Postavljanje ograničenja slanja (cijeli filtar), Primatelj, Pošiljatelj 10. Klik na tipku **[Pošalji]** 11. Slanje u zakazano vrijeme možete vidjeti na stranicama **Sljedovi za automatizaciju** i **Statistika e-pošte** čak i prije početka slanja. Statistika e-pošte pokraj slanja zakazanog u određeno vrijeme prikazan je opis **Zakazano (novo)**. Nakon aktiviranja slanje u zakazano vrijeme pojavljuje se na stranici sljedova za automatizaciju. Prikazuje se do slanja zadnje poruke e-pošte. Na toj stranici možete ga deaktivirati klikom na tipku **[Deaktiviraj] [6.8.]**. ![A/B test2](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/10/EN_6.8.jpg) Ako kliknete na korišteni filtar možete vidjeti detaljnu statistiku. Primjerice, koji je predložak bio najpopularniji i broj otvaranja, klikova i slično po slanju (slanje predloška A, predloška B, popularnijeg). Sljedovi za automatizaciju ----------------------- Moguće je automatski slati ciljane i personalizirane poruke e-pošte klijentima **[7.1.]** i korisnicima **[7.2.]** korištenjem sljedova za automatizaciju. To se vrši na temelju kartica filtriranih prema statusu ili spremljenim filtrima. Možete odabrati jednog od sljedećih **primatelja [7.3.]**: - **Dodijeljeni kontakt** (zadana postavka): zadana osoba za kontakt. Ako nedostaje takav primatelj postavit će se glavna adresa e-pošte tvrtke. - **Poduzeće** - **Sve osobe za kontakt**: Ako izaberete ovu mogućnost, i želite filtrirati kontakt podatke (e-mail adresa, broj telefona, ime), možete filtrirati samo kontakt podatke osobe. Ako filtrirate na podatake tvrtke, slanje će biti neuspješno. **Pošiljatelj** može biti vlasnik klijentove kartice ili pošiljatelj koji je određen za odabrani modul ili drugi aktivni korisnici koje ste odabrali **[7.4.]**. ![Follow up](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/10/EN_7.1-7.4.jpg) Ako u poruku ne umetnete **vezu za otkazivanje pretplate** sustav će automatski umetnuti tekst i vezu za otkazivanje pretplate. U tekstu i na dnu stranice za otkazivanje pretplate pojavit će se naziv sustava koji ste unijeli prilikom kreiranja sustava. Moguće ga je centralno odrediti, a promijeniti ga može samo CRM stručnjak. Neželjena pošta ---- MiniCRM ima nultu toleranciju prema neželjenoj pošti - spamu.