Statistika e-pošte

Kako biste pregledali statistiku o slanju e-pošte idite na stranicu **Izvješća [1.1.] > Statistika e-pošte [1.2.]**. Slanje se organizira padajućim redoslijedom datuma unosa. ![01\_email\_statisztikak](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/01_report_dashboard3.png) Otvaranje e-pošte ------------- Postotak otvaranja e-pošte moguće je pregledati prema - **uređaju** (stolno računalo / telefon / tablet) **[2.1.]** i - **platformi** (Windows/Mac/iPhone/Android/drugo) **[2.2.]**. ![Email megnyitás eszköze](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/02_opening_by_devices_platforms.png) Postotak otvaranja ---------- U stupcu **Otvorena** možete vidjeti postotak otvorenih poruka e-pošte **[3.1.]**. Ako kliknete na broj vidjet ćete popis odgovarajućih kartica. Ako kliknete na karticu u povijesti možete naći poruku e-pošte. MiniCRM prati otvaranje e-pošte umetanjem male, nevidljive grafike u poruku e-pošte. Ako je grafika učitana, možete biti sigurni kako je klijent otvorio poruku e-pošte. Ako međutim klijent nije omogućio prikaz slika u svojoj usluzi e-pošte, sustav neće moći pratiti otvaranje. ![Átkattintási arány](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/03_opened.png) Postotak klikova ------------------ Ako skupna e-pošta sadrži veze s **praćenjem klikova**, MiniCRM može mjeriti koliko je ljudi kliknulo na njih. Postotak klikova izračunava se prema broju otvorenih, a ne broja poslanih poruka. Tako u stupcu **Kliknuto [4.1.]** možete vidjeti postotak e-pošte u kojima je kliknuto na vezu (ili više njih). Ako kliknete na broj vidjet ćete popis odgovarajućih kartica. Ako kliknete na karticu u povijesti možete naći poruku e-pošte. Ako je netko kliknuo na vezu MiniCRM pretpostavlja smatra kako je e-pošta otvorena. U sljedećem stupcu prikazan je način slanja: - **Jednokratno:** odnosi se na slanja e-pošta koja su upravo definirana i poruke e-pošte šalju se odmah. - **Zakazano:** odnosi se na slanja e-pošte koja su upravo definirana no poruke e-pošte bit će poslane u zakazano vrijeme. - **Obično:** primjenjuje se na sljedove za automatizaciju. ![Átkattintási arány](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/04_clicked.png) Detaljna analiza ----------------- Ako kliknete na slanje **[5.1.]** moći ćete vidjeti pojedinosti o njemu **[5.2.]**. - **Kartica**: prikazuje broj kartica uključenih u slijed za automatizaciju / slanje. - **Nova kartica**: prikazuje broj kartica koje su dodane u slijed za automatizaciju / slanje u određenom vremenskom razdoblju. - **Aktivna**: prikazuje broj kartica koje imaju osobu za kontakt s aktivnom adresom e-pošte koja radi. - **Poslano**: prikazuje broj poslanih poruka e-pošte. - **Isporučeno**: prikazuje broj uspješno isporučenih poruka e-pošte. - **Otvoreno**: prikazuje postotak poruka e-pošte koje se smatraju otvorenima. - **Kliknuto**: prikazuje postotak primatelja koji su kliknuli na vezu s praćenjem klikova. - **Pretplata otkazana**: prikazuje postotak primatelja koji su otkazali pretplatu. - **Preskočeno**: prikazuje postotak kartica koje su uključene u slijed za automatizaciju / slanje no slanje nije bilo uspješno. Razlog može biti u tome što je klijent otkazao pretplatu, adresa e-pošte se smatra da ne radi ili nije aktivirana. ![Részletes elemzés](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/05_sendout.png) ![Részletes elemzés](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/06_details.png)