Izvoz

Izvoz podataka klijenta

Administratori mogu izvesti podatke klijenta u .XLS / .CSV datoteke odabirom spremljenih filtara u odabranom modulu **[1.1.]**. Za dodatne informacije pogledajte: **[Filtri](/help/filters/)** Nakon učitavanje kliknite na **[Izvoz] > Excel** **[1.2.]**. Nakon toga preglednik nudi mogućnosti otvaranja u Excelu ili preuzimanja .XLS ili .CSV datoteke (ovisno o količini podataka). ![00\_mentett\_szuro\_megnyitasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/01_open_filter.png) ![01\_exportalas\_excelbe](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/02_excel.png) Ako kliknete na ikonu **Tablični prikaz** **[1.3.]** u .XLS ili .CSV datoteku izvest će se samo oni podaci (stupci) koji su filtrirani naredbom **Dodavanje polja**. No ako odaberete **Prikaz popisa [1.4.]** izvest će se svi podaci (polje, podaci o tvrtki, zadani kontakti i zadana adresa tvrtke) koji se nalaze na karticama filtriranim pomoću učitanog filtra. ![02\_exportalas](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/03_view.png)
Ako je broj kartica koje želite izvesti manji od 2500 datoteka će se spremiti u .XLS formatu, a ako je veći od 2500 spremit će se u .CSV formatu bez obzira je li odabran tablični prikaz ili ne. Ako nije odabran, u .CSV datoteku moguće je izvesti najviše 25.000 redaka, ako je odabran nema takvog ograničenja.