Prilagodba polja

Polja ------------- Na karticama **[1.1.]** i posjetnicama **[1.2.]** podatke možete spremati u polja. Polja imaju središnju ulogu u grupiranju kartica i stvaranju statistike. U CRM sustav možete dodati neograničeni broj polja. ![01\_mezok](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/01_card_field.png) ![01\_kontakt\_mezok](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/02_contact_card_field.png) Vrste polja ------------- Postoji 6 vrsta polja: - **[Padajući popis](#dropdown)** - **[Potvrdni okvir](#checkbox)** - **[Okvir za tekst](#text_box)** - **[Datum i vrijeme](#date_time)** - **[Brojčano polje](#number_field)** - **[Polje datoteke](#file_field)** ### Padajući popis **Moguće je odabrati samo jednu vrijednost** pa na popis treba unijeti vrijednosti koje se međusobno razlikuju. Na temelju tih polja u Izvješćima možete kreirati statistiku. ![02\_lenyilo\_menu](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/03_dropdown.png) ### Potvrdni okvir **Moguće je označiti više vrijednosti.**. Možete dodati više polja na jednu karticu, no u jedno polje moguće je dodati najviše 16 vrijednosti. Preporučuje se logički grupirati ta polja i vrijednosti u skladu s mogućim odgovorima. ![03\_jelolonegyzet](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/04_checkbox.png)
Ako prilikom stvaranja ovog polja dodate samo jednu vrijednost prikazat će se naziv »Novi potvrdni okviri« bez obzira jeste li polju dodijelili naziv ili ne. Nazivi se prikazuju samo ako dodate još barem jednu vrijednost.
### Okvir za tekst Ne može se koristiti za statistiku i stvaranja popisa, pa se preporučuje što rjeđe ga koristiti. Razmotrite mogućnost zamjene takve vrste polja s padajućim popisom. Ako je takva zamjena moguća, odaberite padajući popis. ![04\_szovegdoboz](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/05_text_box.png) ### Datum i vrijeme Moguće je datum odabrati iz kalendara ili unijeti određeni datum. Ako kliknete na polje Datum i pritisnete tipku **Backspace** ili **Del** sadržaj polja će se izbrisati. ![05\_datum\_ido](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/06_date_time.png) ### Brojčano polje Može se koristiti za snimanje brojeva, ali ne i za bilježenje iznosa novca. Na primjer: metri kvadratni stana, broj sudionika i slično. ![06\_egesz\_szam](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/07_number_field.png) ### Polje datoteke Koristi se za prijenos i snimanje, primjerice, ugovora ili računa u PDF formatu. Ne možete stvarati polja datoteke na posjetnicama klijenata. Polja datoteke mogu se označiti kao obvezna i umetnuti u e-poštu kao varijabla (u porukama će se zamijeniti vezom za preuzimanje). ![06\_fajl\_mezo](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/08_file_field.png) **U jedno polje moguće je prenijeti samo jednu datoteku.** Informacije o prijenosu (ime osobe koja je prenijela datoteku, datum prijenosa , naziv datoteke, veza) prikazan je u povijesti. Prenesene datoteke moguće je u svakom trenutku zamijeniti. Promjene se također bilježe u povijesti. Stvaranje novih polja ----------------- Administratori mogu stvarati nove grupe polja klikom na ikonu **ključa** pokraj polja na kartici / posjetnici **[2.1.]**. ![07\_mezok\_szerkesztese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/09_wrench.png) ### Stvaranje novih grupa polja Funkcijom **povuci i ispusti** možete premjestiti **Novi okvir** u grupu na lijevoj strani **[2.2.]**. ![08\_uj\_mezo\_doboz](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/10_new_box.png) ### Stvaranje novih polja Funkcijom **povuci i ispusti** premjestite odabranu vrstu polja u grupu na lijevoj strani **[2.3.]**. ![09\_uj\_mezo\_letrehozasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/11_new_type.png) Prilagodba polja ------------------- Samo administratori mogu promijeniti postojeća polja. Kako biste to učinili kliknite na ikonu **ključa** **[3.1.]** pokraj polja. ![10\_mezok\_szerkesztese2](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/12_wrench.png) ### Postavke grupe polja Kako biste preimenovali grupu kliknite na ikonu **Uredi okvir** **[3.2.]** i unesite drugi naziv. Za promjenu položaja grupe uhvatite lijevu stranu okvira i pomaknite ga prema gore ili dolje. ### Prilagodba polja Za podešavanje postavki kliknite na ikonu **Uredi polje** **[3.3.]**. Kako bi polje bilo samo za čitanje (vrijednosti je moguće dodati samo putem obrazaca i veza) označite **Polje samo za čitanje** **[3.4.]**. Ako to ne označite možete postaviti od kojeg do kojeg statusa je potrebno ispuniti polja. Za promjenu položaja polja ili vrijednosti, uhvatite ih i pomaknite prema gore ili dolje unutar grupe ili premjestite u drugu grupu. Zadane nazive / vrijednosti polja nije moguće promijeniti ili izbrisati (ikona za brisanje je posvijetljena) no moguće je dodati više zadanih vrijednosti. ![Kontakt adatlap mezők testreszabása](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/02/13_customizing_fields.png) Brisanje polja ------------- Za brisanje polja / grupe polja idite na stranicu **Uredi polja**. ### Brisanje grupa polja Za brisanje grupe kliknite na tipku **[Uredi okvir [4.1.]. > [Izbriši] [4.2.]**. Moguće je brisati samo one grupe koje ne sadrže niti jedno polje. ![13\_dobozok\_torlese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/14_delete_box.png) ![14\_doboz\_torlese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/15_delete_box.png) ### Brisanje polja Za brisanje polja kliknite na crvenu ikonu pokraj polja **[4.3.]**. ![15\_mezo\_torlese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/16_delete_field.png) Ako se polje ne koristi kao uvjet niti u jednom od **[spremljenih filtara](/help/filters") }})**, bit će moguće odmah ga izbrisati. No ako se status koristi kao uvjet ili polje najprije ga trebate izbrisati iz spremljenog filtra ili s obrasca. Ako se odabrano polje koristi na **[obrascima**, **[karticama]** ili posjetnici tada će se trajno izbrisati sa svih navedenih mjesta. Sustav prije postupka traži vaše odobrenje. Zadana polja (primjerice Regija, Broj računa) nije moguće brisati. Ikona za brisanje je posvijetljena **[4.4.]** pokraj tih polja.