Filtri

Ciljanje, stvaranje ciljne publike temeljem karakteristika klijenata snimljenih u MiniCRM-u.

Filtriranje u MiniCRM-u -------------------- Moguće je filtrirati prema: - **[Korištenje statusa](#statuses) [1.1.]** - **[Korištenje filtara](#filters) [1.2.]** - **[Odabir vlasnika](#owner) [1.3.]** ![01\_szures\_a\_minicrmben](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/01_filtering_in_minicrm.png) ### Korištenje statusa [1.1.] Odabirom statusa možete suziti popis kartica. ### Korištenje filtara [1.2.] Ako kliknete na tipku **[Filtar]**, možete filtrirati **polja kartice, kontakte, adrese, slanje e-pošte i ostalo**, (primjerice oznake). ### Odabir vlasnika [1.3.] Klikom na tipku **[Filtar]**, možete i odabrati vlasnika radi daljnjeg sužavanja popisa kartica. Dodavanje novih filtara ------------------ Za dodavanje filtara kliknite na **[Filtar] > [Dodaj filtar]** **[2.1.]** u odabranom modulu. Ako stvorite novi filtar, prikazat će se prazna polja vlasnika i statusa **[2.2.]**. ![02\_uj\_szuro\_felvetele](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/02_new_filter.png) Postavke uvjeta filtra ----------------------------- Ako kliknete na polje prikazat će se padajući popis s odnosima i vrijednostima ovisno o odabranom polju. Primjerice, polje **Vlasnik** je padajući popis **[3.1.]** gdje su odnosi sljedeći: »Jednako«, »Nije jednako«, »Je postavljen«, »Nije postavljen«. Ako koristite »Jednako« ili »Nije jednako« moći ćete odabrati više vrijednosti. - Ako koristite »Jednako« (ili »provjeren«) odnos i odaberete više vrijednosti, prikazat će se sve kartice koje su jednake **bilo kojoj** vrijednosti. U tom slučaju postoji odnos **ILI** između odabranih vrijednosti. - Ako koristite »Nije jednako« (ili »nije provjeren«) odnos i odaberete više vrijednosti, prikazat će se samo one kartice koje nisu jednake bilo kojoj od vrijednosti. U tom slučaju postoji odnos **I** između odabranih vrijednosti. - Ako koristite mogućnosti »Je postavljen« i »Nije postavljen« ne trebate odabrati vrijednost. Imajte na umu kako filtriranje s praznim uvjetom nije jednako mogućnosti »Nije postavljen« jer prazna polja mogu biti filtrirana samo odabirom mogućnosti »Nije postavljen«. Ako kliknete na tipku **[U redu]** **[3.2.]**, vrijednosti postavljene u uređivaču polja bit će prenesene u filtar. Ako međutim kliknete na tipku **[Odustani]** **[3.3.]** ili izvan uređivača polja, sve promjene bit će izgubljene. Za brisanje uvjeta iz filtra kliknite na ikonu **Smeće** **[3.4.]**. Naredbe su dostupne i na tipkovnici: Enter= U redu Esc=Odustani Del=Izbriši Ako kliknete na **[U redu]**, postupak filtriranja odmah započinje i popis će se ažurirati u skladu s uvjetima. ![03\_szuresi\_feltetelek\_beallitasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/03_conditions_settings.png) Dodavanje više uvjeta ------------------------ Za dodavanje polja kliknite na **[Novi uvjet] > [Novi obvezan uvjet]** **[4.1.]** i odaberite jedan s popisa koji se pojavi **[4.2.]**. Jedno polje moguće je samo jednom koristiti, a za padajući popis, okvir za potvrdu i okvir za tekst moguće je dodati više vrijednosti. U okviru za tekst različite vrijednosti možete odvojiti zarezom ili točka-zarezom. U poljima **Broj** and **Datum i vrijeme** možete koristiti uvjete »Manje od«, »Veće od« kao i intervale. U tom će se slučaju prikazati samo one kartice koje zadovoljavaju **sve** uvjete.
Za filtriranje privatnih osoba idite naOstalo, odaberite uvjet Tvrtka, zatim postavite Ne postoji. option.
Ako utabličnom prikazuželite vidjeti podatke osobe za kontakt tvrtke idite na Kontakti dodajte Kontakt: Unesite uvjet i označiteOsoba Tako će u tim stupcima (primjerice Kontakt: Ime) biti prikazani podaci osoba za kontakt.
![04\_szuresi\_feltetelek\_bovtese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/04_new_condition.png) ![Szűrési feltételek típusai](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/05_required_conditions.png) Dodatni uvjeti --------------------- Kartica će biti prikazana i ako zadovoljava **bilo koji** od uvjeta. To se određuje klikom na **[Novi uvjet] > [Novi dodatni uvjet] [5.1.]**. Moguće je dodati samo jedan dodatni uvjet. ![05\_opcionalis\_feltetelek\_megadasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/06_new_optional_condition.png) Nakon toga će se prikazati dvije grupe polja: - Podudaranje sa **svim** navedenim filtrima **[5.2.]** - Podudaranje s **bilo kojim** od navedenih filtara **[5.3.]** Polja dodana jednoj grupi jednokratno je moguće dodati i drugima. ![05\_uj\_opcionalis\_feltetel](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/07_optional_conditions.png) Rezultat uvjeta »Podudaranje sa *svim** navedenim filtrima« i rezultat uvjeta »Podudaranje s **bilo kojim** od navedenih filtara« povezuju se uvjetom **I**. To znači da - ako su uvjeti »Podudaranje sa **svim** navedenim filtrima«: A, B, C - a uvjeti »Podudaranje s **bilo kojim** od navedenih filtara«: D, E, F, tada je odnos među njima sljedeći: A **i** B **i** C **i** (D ili E ili F). Moguće je stvoriti filtar upotrebom samo dodatnih uvjeta. U tom slučaju kartica će biti prikazana čim je ispunjen barem jedan od tih uvjeta. Spremanje filtara ------------- Za spremanje filtra kliknite na **[Spremi] [6.1.]** i nazovite ga **[6.2.]**. ![Szűrő mentése](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/08_save_filter.png) Nakon toga sustav automatski sprema sve sljedeće promjene. Za stvaranje kopije spremljenog filtra kliknite na **[Spremi] > [Spremi kao kopiju] [6.3.]**. Sustav ga zapisuje u isti modul. Za preimenovanje spremljenog filtra kliknite na **[Spremi] > [Preimenuj] [6.4.]**. ![Szűrő másolat](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/09_save_rename.png) Upotreba spremljenih filtara ---------------------- Za otvaranje spremljenog filtra kliknite na **[Filtar] > [Otvori filtar…] [7.1.]** i odaberite jedan s popisa **[7.2.]**. Za traženje po spremljenim filtrima unesite ključnu riječ u **polje za pretraživanje [7.3.]**. 5 nedavno spremljenih filtara bit će kasnije dostupni pod **[Filtar] > Nedavni filtri [7.4.]**. ![07\_mentett\_szuro\_alkalmazasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/10_open_filter.png) ![08\_mentett\_szuro\_megnyitasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/11_open_filter.png) Uvjeti filtra prikazuju se nakon naziva filtra **[7.5.]**. S filtriranim karticama možete izvršavati sljedeće radnje: - **Pošalji poruku [7.6.]**: (slanje e-pošte (odmah), slanje e-pošte (u zakazano vrijeme), SMS, automatska obavijest) - **Izvoz [7.7.]**: Odabirom mogućnosti **Excel** podatke možete izvesti u Excel datoteku. Odabirom mogućnosti **Sinkroniziraj s Google proračunskom tablicom** možete stvoriti proračunsku tablicu u Google dokumentima koja uvijek prikazuje trenutne podatke o vašim klijentima i njihovim karticama. - **Slijed za automatizaciju [7.8.]**: Za trenutni filtar možete kreirati slijed za automatizaciju. ![Mentett szűrő alkalmazása](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/02/12_saved_filter.png) Kako biste minimizirali prozor uređivača, kliknite na strelicu na dnu plavog okvira. Za poništavanje popisa kliknite na znak X. Za dodatne informacije pogledajte: **[Slanje e-pošte (skupna e-pošta, slijed za automatizaciju)](/help/email-sending") }}) > [Mass email sending]**, **[Izvoz]**
Samo administratori mogu uređivati spremljene filtre koji upravljaju aktivnim sljedovima za automatizaciju.
Brisanje filtara ------------- Za premještanje filtra u smeće kliknite na tipku **[Filtar] > [Otvori filtar…]** zatim na ikonu **Smeće [8.1.]**. Brisanje filtra moguće je vidjeti samo u smeću. Ti filtri se ne mogu koristiti za kontrolu sljedovima za automatizaciju, a nije moguće niti aktivirati neaktivan slijed za automatizaciju koji je s njima povezan. Moguće ih je koristiti, mijenjati i vratiti. ![08\_szuro\_torlese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/13_delete_filter.png) Statusi i filtri ------------------ Ako odaberete status ta se vrijednost prikazuje i u sažetom prikazu uređivača filtra.