Filtri

Ciljanje, stvaranje ciljne publike temeljem karakteristika klijenata snimljenih u MiniCRM-u.

Filtriranje u MiniCRM-u

Moguće je filtrirati prema:

01_szures_a_minicrmben

Korištenje statusa [1.1.]

Odabirom statusa možete suziti popis kartica.

Korištenje filtara [1.2.]

Ako kliknete na tipku [Filtar], možete filtrirati polja kartice, kontakte, adrese, slanje e-pošte i ostalo, (primjerice oznake).

Odabir vlasnika [1.3.]

Klikom na tipku [Filtar], možete i odabrati vlasnika radi daljnjeg sužavanja popisa kartica.

Dodavanje novih filtara

Za dodavanje filtara kliknite na [Filtar] > [Dodaj filtar] [2.1.] u odabranom modulu.

Ako stvorite novi filtar, prikazat će se prazna polja vlasnika i statusa [2.2.].

02_uj_szuro_felvetele

Postavke uvjeta filtra

Ako kliknete na polje prikazat će se padajući popis s odnosima i vrijednostima ovisno o odabranom polju. Primjerice, polje Vlasnik je padajući popis [3.1.] gdje su odnosi sljedeći: »Jednako«, »Nije jednako«, »Je postavljen«, »Nije postavljen«. Ako koristite »Jednako« ili »Nije jednako« moći ćete odabrati više vrijednosti.

  • Ako koristite »Jednako« (ili »provjeren«) odnos i odaberete više vrijednosti, prikazat će se sve kartice koje su jednake bilo kojoj vrijednosti. U tom slučaju postoji odnos ILI između odabranih vrijednosti.

  • Ako koristite »Nije jednako« (ili »nije provjeren«) odnos i odaberete više vrijednosti, prikazat će se samo one kartice koje nisu jednake bilo kojoj od vrijednosti. U tom slučaju postoji odnos I između odabranih vrijednosti.

  • Ako koristite mogućnosti »Je postavljen« i »Nije postavljen« ne trebate odabrati vrijednost. Imajte na umu kako filtriranje s praznim uvjetom nije jednako mogućnosti »Nije postavljen« jer prazna polja mogu biti filtrirana samo odabirom mogućnosti »Nije postavljen«.

Ako kliknete na tipku [U redu] [3.2.], vrijednosti postavljene u uređivaču polja bit će prenesene u filtar. Ako međutim kliknete na tipku [Odustani] [3.3.] ili izvan uređivača polja, sve promjene bit će izgubljene. Za brisanje uvjeta iz filtra kliknite na ikonu Smeće [3.4.].

Naredbe su dostupne i na tipkovnici:

Enter= U redu

Esc=Odustani

Del=Izbriši

Ako kliknete na [U redu], postupak filtriranja odmah započinje i popis će se ažurirati u skladu s uvjetima.

03_szuresi_feltetelek_beallitasa

Dodavanje više uvjeta

Za dodavanje polja kliknite na [Novi uvjet] > [Novi obvezan uvjet] [4.1.] i odaberite jedan s popisa koji se pojavi [4.2.]. Jedno polje moguće je samo jednom koristiti, a za padajući popis, okvir za potvrdu i okvir za tekst moguće je dodati više vrijednosti. U okviru za tekst različite vrijednosti možete odvojiti zarezom ili točka-zarezom. U poljima Broj and Datum i vrijeme možete koristiti uvjete »Manje od«, »Veće od« kao i intervale.

U tom će se slučaju prikazati samo one kartice koje zadovoljavaju sve uvjete.

Za filtriranje privatnih osoba idite naOstalo, odaberite uvjet Tvrtka, zatim postavite Ne postoji. option.
Ako utabličnom prikazuželite vidjeti podatke osobe za kontakt tvrtke idite na Kontakti dodajte Kontakt: Unesite uvjet i označiteOsoba Tako će u tim stupcima (primjerice Kontakt: Ime) biti prikazani podaci osoba za kontakt.

04_szuresi_feltetelek_bovtese

Szűrési feltételek
típusai

Dodatni uvjeti

Kartica će biti prikazana i ako zadovoljava bilo koji od uvjeta. To se određuje klikom na [Novi uvjet] > [Novi dodatni uvjet] [5.1.]. Moguće je dodati samo jedan dodatni uvjet.

05_opcionalis_feltetelek_megadasa

Nakon toga će se prikazati dvije grupe polja:

  • Podudaranje sa svim navedenim filtrima [5.2.]
  • Podudaranje s bilo kojim od navedenih filtara [5.3.]

Polja dodana jednoj grupi jednokratno je moguće dodati i drugima.

05_uj_opcionalis_feltetel

Rezultat uvjeta »Podudaranje sa *svim** navedenim filtrima« i rezultat uvjeta »Podudaranje s bilo kojim od navedenih filtara« povezuju se uvjetom I.

To znači da

  • ako su uvjeti »Podudaranje sa svim navedenim filtrima«: A, B, C
  • a uvjeti »Podudaranje s bilo kojim od navedenih filtara«: D, E, F,

tada je odnos među njima sljedeći: A i B i C i (D ili E ili F).

Moguće je stvoriti filtar upotrebom samo dodatnih uvjeta. U tom slučaju kartica će biti prikazana čim je ispunjen barem jedan od tih uvjeta.

Spremanje filtara

Za spremanje filtra kliknite na [Spremi] [6.1.] i nazovite ga [6.2.].

Szűrő mentése

Nakon toga sustav automatski sprema sve sljedeće promjene. Za stvaranje kopije spremljenog filtra kliknite na [Spremi] > [Spremi kao kopiju] [6.3.]. Sustav ga zapisuje u isti modul.

Za preimenovanje spremljenog filtra kliknite na [Spremi] > [Preimenuj] [6.4.].

Szűrő másolat

Upotreba spremljenih filtara

Za otvaranje spremljenog filtra kliknite na [Filtar] > [Otvori filtar…] [7.1.] i odaberite jedan s popisa [7.2.]. Za traženje po spremljenim filtrima unesite ključnu riječ u polje za pretraživanje [7.3.]. 5 nedavno spremljenih filtara bit će kasnije dostupni pod [Filtar] > Nedavni filtri [7.4.].

07_mentett_szuro_alkalmazasa

08_mentett_szuro_megnyitasa

Uvjeti filtra prikazuju se nakon naziva filtra [7.5.].

S filtriranim karticama možete izvršavati sljedeće radnje:

  • Pošalji poruku [7.6.]: (slanje e-pošte (odmah), slanje e-pošte (u zakazano vrijeme), SMS, automatska obavijest)
  • Izvoz [7.7.]: Odabirom mogućnosti Excel podatke možete izvesti u Excel datoteku. Odabirom mogućnosti Sinkroniziraj s Google proračunskom tablicom možete stvoriti proračunsku tablicu u Google dokumentima koja uvijek prikazuje trenutne podatke o vašim klijentima i njihovim karticama.

  • Slijed za automatizaciju [7.8.]: Za trenutni filtar možete kreirati slijed za automatizaciju.

Mentett szűrő
alkalmazása

Kako biste minimizirali prozor uređivača, kliknite na strelicu na dnu plavog okvira. Za poništavanje popisa kliknite na znak X.

Za dodatne informacije pogledajte: Slanje e-pošte (skupna e-pošta, slijed za automatizaciju) > Mass email sending, Izvoz

Samo administratori mogu uređivati spremljene filtre koji upravljaju aktivnim sljedovima za automatizaciju.

Brisanje filtara

Za premještanje filtra u smeće kliknite na tipku [Filtar] > [Otvori filtar…] zatim na ikonu Smeće [8.1.]. Brisanje filtra moguće je vidjeti samo u smeću. Ti filtri se ne mogu koristiti za kontrolu sljedovima za automatizaciju, a nije moguće niti aktivirati neaktivan slijed za automatizaciju koji je s njima povezan. Moguće ih je koristiti, mijenjati i vratiti.

08_szuro_torlese

Statusi i filtri

Ako odaberete status ta se vrijednost prikazuje i u sažetom prikazu uređivača filtra.