Stvaranje mapa

Stvaranje novih mapa -------------------- Idite na stranicu **Predlošci [1.1.]**, i kliknite na ikonu **ključa [1.2.]** ![01\_mappak\_testreszabasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/01_folders.png) ### Stvaranje novih grupa mapa Funkcijom **povuci i ispusti** premjestite okvir **Nova grupa** na lijevu stranu **[1.3.]**. ![02\_uj\_mappa\_csoport](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/02_new_group.png) ### Stvaranje novih mapa Funkcijom **povuci i ispusti** premjestite okvir **Nova mapa** na lijevu stranu **[1.4.]**. ![03\_uj\_mappa\_letrehozasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/03_new_folder.png) Prilagodba mapa -------------------- Idite na stranicu **Predlošci [2.1.]**, i kliknite na ikonu **ključa [2.2.]** naslova **Mapa**. ![04\_mappak\_testreszabasa2](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/04_folders.png) ### Postavke grupe mapa Klikom na ikonu **ključa [2.3.]**, možete preimenovati grupe **[2.4.]**. Za promjenu položaja grupe uhvatite lijevu stranu okvira i pomaknite ga prema gore ili dolje **[2.5.]**. ![05\_doboz\_szerkesztese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/05_folder_group.png) ### Prilagodba mapa Ako preimenujete mapu, promjena odmah stupa na snagu **[2.6.]**. Za promjenu položaja mape uhvatite lijevu stranu okvira i pomaknite ga prema gore ili dolje **[2.7.]** ili u drugu grupu. ![06\_mappa\_szerkesztese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/06_customize_folders.png) Brisanje mapa -------------------- Idite na stranicu **Prilagodba predloška mapa. ### Brisanje grupa mapa Za brisanje grupa kliknite na ikonu **ključa [3.1.]**, zatim na tipku **Izbriši** **[3.2.]**. Moguće je brisati samo one grupe koje ne sadrže niti jedno polje. ![08\_mappa\_csoport\_torlese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/07_delete_folder_group.png) ### Brisanje mapa Za brisanje mapa kliknite na **crvenu ikonu** pokraj mape **[3.3.]**. Ako ne sadrži niti jedan predložak bit će odmah izbrisana. Ako sadrži, sustav će predložiti skupno premještanje svih predložaka u drugu mapu koju izaberete.