Stvaranje mapa

Stvaranje novih mapa

Idite na stranicu Predlošci [1.1.], i kliknite na ikonu ključa [1.2.]

01_mappak_testreszabasa

Stvaranje novih grupa mapa

Funkcijom povuci i ispusti premjestite okvir Nova grupa na lijevu stranu [1.3.].

02_uj_mappa_csoport

Stvaranje novih mapa

Funkcijom povuci i ispusti premjestite okvir Nova mapa na lijevu stranu [1.4.].

03_uj_mappa_letrehozasa

Prilagodba mapa

Idite na stranicu Predlošci [2.1.], i kliknite na ikonu ključa [2.2.] naslova Mapa.

04_mappak_testreszabasa2

Postavke grupe mapa

Klikom na ikonu ključa [2.3.], možete preimenovati grupe [2.4.]. Za promjenu položaja grupe uhvatite lijevu stranu okvira i pomaknite ga prema gore ili dolje [2.5.].

05_doboz_szerkesztese

Prilagodba mapa

Ako preimenujete mapu, promjena odmah stupa na snagu [2.6.]. Za promjenu položaja mape uhvatite lijevu stranu okvira i pomaknite ga prema gore ili dolje [2.7.] ili u drugu grupu.

06_mappa_szerkesztese

Brisanje mapa

Idite na stranicu **Prilagodba predloška mapa.

Brisanje grupa mapa

Za brisanje grupa kliknite na ikonu ključa [3.1.], zatim na tipku Izbriši [3.2.]. Moguće je brisati samo one grupe koje ne sadrže niti jedno polje.

08_mappa_csoport_torlese

Brisanje mapa

Za brisanje mapa kliknite na crvenu ikonu pokraj mape [3.3.]. Ako ne sadrži niti jedan predložak bit će odmah izbrisana. Ako sadrži, sustav će predložiti skupno premještanje svih predložaka u drugu mapu koju izaberete.