Integracija Gmail - Google aplikacija

Upravljajte prodajnim procesima i e-poštom sa jednog mesta.

Integracija MiniCRM s Gmailom ---------------------------- Za instalaciju MiniCRM kliknite na: [https://chrome.google.com/webstore/detail/minicrm/flcldahfjgakddbadiapocmllogfipaj?hl=en](https://chrome.google.com/webstore/detail/minicrm/flcldahfjgakddbadiapocmllogfipaj?hl=en) Što su Google aplikacije? -------------------- - Gmail.com račun e-pošte? **Ne**, - Korisnički račun e-pošte (@yourcompany)? **Da**. For more information, see: [https://www.google.com/intx/en/work/apps/business/](https://www.google.com/intx/en/work/apps/business/) Čemu služe Google aplikacije? -------------------- Ako razmjenjujete e-poštu s **klijentom čija je adresa e-pošte** već zapisana u MiniCRM, naziv kartice klijenta bit će prikazan na dnu e-pošte. Ako kliknete na nj, učitat će se kartica. Klikom na tipku **Spremi e-poštu u MiniCRM** razmjenu e-pošte možete spremiti u MiniCRM kako biste je vidjeli u povijesti odgovarajuće kartice. Ako klijentu pripada više kartica, možete odabrati jednu između dostupnih. Ako koristite preglednik **Safari** kliknite na **Safari > Preference > Privatnost** i odaberite **Uvijek dopusti** jer u suprotnom programčić neće raditi.