Integracija Gmail - Google aplikacija

Upravljajte prodajnim procesima i e-poštom sa jednog mesta.

Integracija MiniCRM s Gmailom

Za instalaciju MiniCRM kliknite na: https://chrome.google.com/webstore/detail/minicrm/flcldahfjgakddbadiapocmllogfipaj?hl=en

Što su Google aplikacije?

  • Gmail.com račun e-pošte? Ne,
  • Korisnički račun e-pošte (@yourcompany)? Da.

For more information, see: https://www.google.com/intx/en/work/apps/business/

Čemu služe Google aplikacije?

Ako razmjenjujete e-poštu s klijentom čija je adresa e-pošte već zapisana u MiniCRM, naziv kartice klijenta bit će prikazan na dnu e-pošte. Ako kliknete na nj, učitat će se kartica.

Klikom na tipku Spremi e-poštu u MiniCRM razmjenu e-pošte možete spremiti u MiniCRM kako biste je vidjeli u povijesti odgovarajuće kartice. Ako klijentu pripada više kartica, možete odabrati jednu između dostupnih.

Ako koristite preglednik Safari kliknite na Safari > Preference > Privatnost i odaberite Uvijek dopusti jer u suprotnom programčić neće raditi.