Prikaz kartica

prema zadatku, vlasniku i statusu.

Kartice --------- Na karticama su pohranjene informacije i zadaci u svezi vaših klijenata. Za istog klijenta moguće je dodati više kartica. Pretraživanje kartica je moguće prema vlasniku i statusu. Filtrirati možete prema dodatnim ili navedenim poljima za pretraživanje. ![](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/01_opportunity.png) Grupiranje prema zadacima ------- Kartice se grupiraju prema zadanom roku izvršenja zadataka **[1.1.]**: Ako na vašem zaslonu ima dovoljno prostora, prikazat će se i ime vlasnika **[1.2.]**. Za dodavanje nove kartice kliknite na tipku **[Novo...]** **[1.3.]**. Kasnije je moguće učitati i uređivati karticu klikom na njezin naziv na popisu. ![02\_adatlapok\_teendokkel](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/02_cards_tasks.png) Vlasnik ------- Za prikaz kartica odabranog vlasnika **[2.1.]**, ckliknite na tipku **[Filtar]**. U tom slučaju bit će prikazane te kartice, kao i kartice na kojima je zadatak dodijeljen korisniku. Odabirom **[Filtar] > Vlasnik > Svi** **[2.2.]**, bit će prikazane sve kartice. To je zadana postavka filtra. ![03\_szures\_adatlap\_felelosre](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/03_filter.png) Pipeline --------- Moguće su 3+1 grupe statusa. Kartice je moguće premještati između i unutar tih statusa. Grupe i statuse je moguće prilagoditi. Za dodatne informacije pogledajte: **[Prilagodba statusa (procesi)](/help/statuses/)** Ako kliknete na status **[3.1.]**, na popisu će se pojaviti samo one kartice koje pripadaju odabranom statusu. Ne možete odabrati niti filtrirati prazne statuse. **Za napredno filtriranje potrebno je načiniti filtar.**. Za dodatne informacije pogledajte: **[Filtri](/help/filters/)** Ako kliknete na **Pipeline** ili na **X** **[3.2.]**, pokraj odabranog statusa, prikazat će se sve kartice koje se nalaze u modulu. To je zadana postavka filtriranja. ![04\_szures\_statuszra](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/04_filter_status.png) U zagradama pokraj statusa nalazi se broj kartica sa zadacima čiji je rok istekao **[3.3.]** i kartica s tim statusom **[3.4.]**. ![04\_lejart\_es\_osszes\_darabszam](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/05_status_number.png) Polja na popisu --------------- Za popis polja potrebno je načiniti novi filtar ili učitati spremljen. Za dodatne informacije pogledajte: **[Filtri](/help/filters/)** Ako kliknete na ikonu Tablični prikaz koja se pojavi nakon pokretanja filtra, tablični prikaz zamijenit će prikaz popisa. U tom slučaju bit će prikazano samo 6 polja (ona koja su najprije dodana) **[4.1.]**. Polja koja su kasnije dodana bit će prikazana samo u izvezenoj tablici. Redoslijed polja može se mijenjati funkcijom povuci i ispusti. Ako polje ispustite na željenom mjestu tablica se ažurira i stupci se prikazuju u skladu s novim redoslijedom. Ako kliknete na strelicu pokraj polja, popis će biti poredan prema tom polju **[4.2.]**. Budući da se navedena polja pojavljuju i tijekom izvoza i dijeljenja, moguće je načiniti Google proračunsku tablicu u kojoj se podaci koji su spremljeni u MiniCRM automatski ažuriraju. ![05\_listazott\_mezok\_beallitasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/06_listed_fields.png)