Aktiviranje adresa e-pošte i otkazivanje pretplate

Upravljanje adresama e-pošte -------------------- Idite na stranicu **Postavke [1.1.] > Crna lista [1.2.]** u svojstvu administratora kako biste vidjeli adrese e-pošte sa svojstvima **"Nije pretplaćen", "Pretplata otkazana", i "Ne radi"**. Možete tražiti pomoću **polja Traži [1.3.]** ili ih filtrirati prema **vrsti [1.4.]**. ![Email címek kezelése](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/01_blacklist.png) Ovdje navedene adrese e-pošte ne primaju e-poštu koja se šalje sljedovima za automatizaciju ili spremljenim filtrima. Na te adrese moguće je slati poruke samo ručno. Aktiviranje adresa e-pošte --------------------- Za aktiviranje adresa e-pošte sa statusom "Pretplata otkazana" ili »Ne radi« kliknite na nju i zatim na tipku **[Aktivira]** **[2.1.]**. Ako ponovno aktivirate adresu koja ne radi, ona postaje aktivna, no međutim ako se ponovno pojavi pogreška, adresa će opet biti označena statusom »Ne radi«. Nakon aktiviranja adrese s koje je otkazana pretplata primatelju možete poslati automatsku / skupnu e-poštu. Ako primatelj s te adrese izvijesti o primitku neželjene pošte (spamu) u vašem će sustavu biti prekinuto slanje skupne e-pošte. ![Email címek aktiválása](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/02_activate_address.png) Otkazivanje pretplate za adrese e-pošte --------------------------- Kako biste otkazali pretplatu za neku adresu kliknite na **[Otkaži pretplatu za e-poštu]** **[3.1.]**, unesite adresu e-pošte, zatim kliknite na **[Otkaži pretplatu]** **[3.2.]**. Nakon toga sa sustava više nećete moći slati automatsku / skupnu e-poštu na tu adresu. ![Email címek leiratkoztatása](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/03_unsubscribe_address.png)