Postavke modula

Poslovni procesi tvrtke su različiti svakim nizom aktivnosti. Oni se mogu razlikovati jedni od drugih pomoću modula.

![01\_modulok](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/01_modules.png) Stvaranje modula ---------------- Administratori mogu vidjeti aktivne module **[1.3.]** i one koji su premješteni u smeće **[1.4.]** na stranici **Postavke [1.1.] > modula [1.2.]**. ![02\_modulok\_testreszabasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/02_customize_modules.png) Postoji 10 predložaka modula: - **Prodaja** - **Ponavljajući prihod** - **Služba pomoći** - **Projekti** - **Račun** - **HR** - **Događaji** - **Partneri** - **Web trgovina** - **Narudžba** Kako biste dodali novi modul kliknite na **[Novi modul] [1.5.]** i odaberite predložak, zatim kliknite na **[Dodaj] [1.6.]**. Prema odabranom predlošku novom modulu će se dodati statusi, e-pošta, zadaci i sljedovi za automatizaciju. Kasnije ih je moguće izmijeniti. ![03\_uj\_modul\_hozzaadasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/03_new_module.png) Postavke modula ---------------- Samo administratori mogu mijenjati postavke na stranici **[Postavke [2.1.] > modula [2.2.]** i klikom na naziv odabranog **Modula [2.3.]**. ![04\_modul\_beallitasok](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/04_module_setting.png) Na stranici **Uredi modul** možete odrediti:: - **[Naziv i položaj modula](#Nameandposition)** - **[Naziv i potpis glavnog pošiljatelja](#Nameandsignatureofcentralsender)** - **[Pošiljatelja SMS-a](#SMSsender)** - **[Vrste zadataka](#Tasktypes)** Nakon određivanja postavki kliknite na **[Spremi] [2.4.]**. ![05\_modul\_szerkesztes](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/05_save.png) Naziv i položaj -------------- Kako biste preimenovali modul i njegove stavke ili promijenili položaj na kojem se nalazi **[3.3.]**, idite na stranicu **Postavke [3.1.] > modula [3.2.]** u svojstvu administratora i kliknite na naziv modula. ![06\_modul\_neve\_pozicioja](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/06_name_position.png) Pošiljatelj e-pošte, potpis ------------------------ Idite na stranicu **Postavke [4.1.] > modula [4.2.]** u svojstvu administratora, kliknite na naziv modula i na stranici **Uredi modul** odredite naziv, adresu e-pošte i potpis glavnog pošiljatelja **[4.3.]**. ![07\_modul\_kozponti\_felado](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/07_sender_of_emails.png) **Zadani potpis** je prethodno kreiran predložak koji je na istom jeziku kao i sustav. Potpis glavnog pošiljatelja sadrži podatke navedene u poljima **Ime, Adresa e-pošte, Broj mobilnog telefona**. Redoslijed polja je sljedeći: **Ime glavnog pošiljatelja** *Mobitel:...* *E-pošta:..* Zadani raspored podataka nije moguće mijenjati. Odabirom **Prilagođeni potpis** u potpis možete dodati više podataka. Za umetanje potpisa - zadanog ili prilagođenog - u poruku koristite varijablu **Pošiljatelj: Potpis e-pošte.** Ako označite **Gore navedenu adresu e-pošte koristi kao zadanog pošiljatelja u korisničkoj e-pošti** možete odrediti glavnog pošiljatelja za odabrani modul. To je moguće izmijeniti u polju **Pošiljatelj** prije slanja poruke e-pošte. Slanje SMS poruka --------------- Idite na stranicu **Postavke [5.1.] > modula [5.2.]** u svojstvu administratora, kliknite na naziv modula i odredite broj mobilnog telefona koji će se koristiti kao glavni pošiljatelj SMS poruka u odabranom modulu **[5.3.]**. ![08\_modul\_kozponti\_mobilszam](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/08_sender_sms.png) Prilagodba vrsta zadataka --------------- Različiti moduli mogu sadržavati različite vrste zadataka. Za prilagodbu vrsta zadataka i boja idite na stranicu **Postavke [6.1.] > modula [6.2.]** u svojstvu administratora i kliknite na naziv modula. Možete odrediti zadano trajanje i vrijeme obavješćivanja za svaku vrstu koja će biti vidljiva u sinkroniziranim kalendarima. Možete urediti naziv vrsta, trajanje, vrijeme obavijesti i njihovu boju. Moguće je i promijeniti njihov položaj (naviše-naniže) i brisati ih pomoću crvene ikone **[6.3.]**. Za dodavanje novih stavki kliknite na tipku **[Nova vrsta] [6.4.]**. ![10\_teendo\_tipusok\_testreszabasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/09_task_type.png) Brisanje modula ---------------- Samo administratori mogu brisati module na stranici **Uredi modul** i klikom na odabrani modul. Ako kliknete na ikonu **[Smeće] [7.1.]**,odabrani modul postaje neaktivan. Neaktivni moduli ne vide se na glavnom izborniku, kao niti na karticama i posjetnicama. Uz to u taj modul nije moguće dodati kartice. Ako ga vratite, modul će biti ponovno aktivan. ![09\_modul\_torlese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/10_delete_module.png)