Slanje SMS-a

Broj mobitela može sadržavati crtice, kose crte, zagrade i razmake. Ako sustav to smatra valjanim brojem mobitela, možete na taj broj slati poruke. Poruke dulje od 160 znakova šalju se u više poruka. Aktiviranje slanja SMS-a --------------------- Nakon isteka besplatnog probnog razdoblja i nakon plaćanja prvog računa, moći ćete aktivirati funkciju slanja SMS-a u svakom modulu. Kako biste to učinili idite na stranicu **Postavke > [Moduli]** u svojstvu administratora i kliknite na modul. Korak 1: Unesite broj mobitela u polje **Pošiljatelj SMS-a**. Korak 2: Kliknite na **[Aktiviraj] [1.1.]**. ![01\_sms\_aktivalas](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/01_active.png) Korak 3: U prozoru **Aktivacija mobitela** kliknite na **[Pošalji kod za provjeru valjanosti] [1.2.]**. Korak 4: Primit ćete kod u SMS poruci, a treba ga unijeti u polje **Kod za provjeru valjanosti**. Korak 5: Kliknite na **[Aktiviraj] [1.3.]**. ![01\_sms\_aktivalas](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/02_mobile_activation.png) Ako pozadina broja postane zelena, broj je uspješno aktiviran. Nakon toga uneseni broj zadano se prikazuje prilikom slanja SMS poruke iz modula u MiniCRM-u. Odgovor primatelja bit će poslan na taj broj. Slanje SMS-a iz MiniCRM-a ------------------------ Nakon aktiviranja funkcije slanja SMS-a možete slati: - **[Ručno](#ručno)** - **[Skupne SMS poruke](#skupne_sms_poruke)** - **[Automatski](#automatski)** ### Ručno slanje Za slanje prilagođenih SMS poruka idite na karticu klijenta i kliknite na **(SMS)** pokraj broja mobitela u kontaktima. Zatim odaberite jedan **Predlošci zadataka i SMS-a** ili napišite SMS klikom na tipku **[Prilagođeni SMS]**. Prije slanja možete pisati preko predloška budući da te promjene neće utjecati na izvorni predložak. ### Skupno slanje SMS poruka Skupne SMS poruke moguće je slati uporabom spremljenih filtara na zadani broj mobitela klijenta. Kako biste to učinili učitajte spremljeni filtar, kliknite na tipku **[SMS] [2.1.]** i odaberite jedan od **predložaka zadataka i SMS-a**. Prije slanja možete pisati preko predloška budući da te promjene neće utjecati na izvorni predložak. ![05\_tomeges\_sms\_kuldes](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/03_saved_filter.png) ### Automatsko slanje Na zadane mobilne brojeve klijenata moguće je automatski slati poruke. Pošiljatelj ------------ Moguće je odrediti korisnike kao pošiljatelje SMS poruka. U slučaju sljedova za automatizaciju možete odrediti prodajnog predstavnika odgovornog za klijenta kao pošiljatelja SMS poruka koje se automatski šalju. Najprije idite na stranicu **Postavke > Korisnici** u svojstvu administratora i kliknite na ime korisnika. Korisnici i sami na svojoj stranici profila mogu aktivirati slanje SMS poruka. Za izvršavanje postavki slijedite dolje navedene korake: Korak 1: Unesite broj mobitela u polje **Mobitel**. Korak 2: Kliknite na **[Aktiviraj] [3.1.]**. Korak 3: U prozoru **Aktivacija mobitela** kliknite na **[Pošalji kod za provjeru valjanosti] [3.2.]**. Korak 4: Primit ćete kod u SMS poruci, a treba ga unijeti u polje **Kod za provjeru valjanosti**. Korak 5: Kliknite na **[Aktiviraj] [3.3.]**. Ako pozadina broja postane zelena, odabrani korisnikov broj je uspješno aktiviran. ![07\_felhasznaloi\_sms\_kuldes](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/04_user_activate.png) ![08\_mobilszam\_aktivalasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/05_user_mobile_activation.png)