Prilagodba statusa (procesi)

Proces prodaje sastoji se od koherentne skupine faza koje nazivamo statusima.

Statusi --------- Za dodatne informacije pogledajte: **[Početak rada](/help/getting-started/#Statuses)** ### Sljedovi za automatizaciju Moguće je postaviti sljedove za automatizaciju na bazi statusa. Za dodatne informacije pogledajte: **[Sljedovi za automatizaciju (e-pošta, SMS, zadatak)](/help/automated-follow-up") }})** Grupe statusa ----------------- Postoje 3+1 grupe statusa prema modulima. Ovisno o modulu kartice je moguće premještati unutar i između sljedećih grupa: - **Marketing [1.4.]** - **Prilike ili Otvoreni poslovi [1.1.]** - **Korisnik ili Riješeni poslovi [1.2.]** - **Izgubljeno ili Zatvoreni poslovi [1.3.]** Statusi su prikazani rastućim redoslijedom od vrha prema dnu. ### Prilike ili Otvoreni poslovi Ove grupe sadrže kartice klijenata s kratkim rokovima, primjerice zahtjevi za ponude. ![01\_Statusz\_csoportok](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/01_statuses.png) ### Korisnik ili Riješeni poslovi Ovdje se pohranjuju kartice onih klijenata koje za vašu tvrtku predstavljaju stvaran prihod. ### Izgubljeno ili Zatvoreni poslovi Ovdje se pohranjuju kartice onih klijenata s kojima suradnja nije bila uspješna. ### Marketing Te grupe sadrže kartice onih klijenata s kojima još niste uspostavili osoban / telefonski kontakt. Primjerice, pretplatnici na e-novosti koje bi osoblje prodaje trebalo kasnije i nazvati. Stvaranje novih statusa ---------------------- Kako biste u modul dodali novi status kliknite na ikonu **ključa** koja se nalazi pokraj **Pipeline** **[2.1.]** Radnju nije moguće izvršiti u modulu Račun. ![02\_Statuszok\_testreszabasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/02_wrench.png) Funkcijom **povuci i ispusti** možete premjestiti okvir **Novi status** grupi statusa na lijevoj strani **[2.2.]**. ![03\_uj\_statusz\_letrehozasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/03_new_status.png) Prilagodba statusa ---------------------- Kako prilagodili statuse modula kliknite na ikonu **ključa** koja se nalazi pokraj **Pipeline** **[3.1.]** Statuse nije moguće prilagoditi u svakom modulu. ![04\_Statuszok\_testreszabasa2](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/04_wrench.png) ### Preimenovanje grupa statusa / statusa Za preimenovanje grupe statusa kliknite na **Preimenuj okvir** **[3.2.]**. Na ovoj stranici možete preimenovati statuse koje odmah možete izmijeniti **[3.3.]**. ![05\_statuszok\_atnevezese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/05_rename.png) ### Prilagodba statusa Za promjenu položaja statusa, uhvatite ga na lijevoj strani i pomaknite ga prema gore ili dolje **[3.4.]** unutar grupe ili premjestite u drugu grupu. ![06\_statusz\_athelyezese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/06_position_change.png) Statusima možete dodijeliti boje kako bi lako razlikovali kartice s različitim statusima **[3.5.]**. ![07\_statusz\_szinkodok](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/07_color.png) Brisanje statusa --------------- Za brisanje statusa idite na stranicu **Prilagodba statusa prodaje** i kliknite na **crvenu ikonu [4.1.]** pokraj statusa. Radnju nije moguće izvršiti u svakom modulu. ![09\_statusz\_torlese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/08_delete.png) Ako brišete status koji ne sadrži kartice i ne koristi se kao uvjet niti u jednom od **[spremljenih filtara](/help/filters") }})** a nije niti postavljen kao polje na **[obrascu]**, bit će moguće odmah izbrisati status. No ako se status koristi kao uvjet ili polje najprije ga trebate izbrisati iz spremljenog filtra ili s obrasca. Ako status koji želite izbrisati sadrži kartice sustav nudi skupno premještanje svih kartica u drugi status po vašem izboru.