Predlošci (e-pošta, zadatak, SMS)

By using templates, you don’t have to write the same Email/SMS message again and again. By inserting variables, you can personalise your messages.

Prikaz predložaka ------------------ Za umetanje varijable kliknite na tipku **[Umetni varijablu] [3.1.]** i odaberite jednu iz skočnog prozora. ![07\_valtozok\_beillesztese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/04_insert_variable.png) ### Prikaz varijabli U predlošcima su varijable prikazane u sljedećem formatu: **{%variable%}** U poslanoj e-pošti ili zadacima zamjenjuju ih podaci primatelja. **Primjer**: Ako je ime primatelja Kristina, ona će vidjeti pozdrav Poštovani/a Kristina, umjesto varijable **Poštovani/a {%Person.FirstName%},**.
Varijable možete oblikovati zajedno s drugim dijelovima teksta, no ne mijenjajte oblikovanje unutar varijabli jer u tom slučaju neće biti zamijenjene podacima klijenta. Primjer: Umjesto imena klijenta prikazat će se samo slova ako je podebljan samo središnji dio dolje navedene varijable: Poštovana/i {%Person.FirstName%}.
### Unos zadanih vrijednosti Ako umetnete varijablu, a odgovarajuće polje je prazno, neće ništa biti prikazano. Primjerice, ako potencijalni klijent prilikom prijave ne navede svoje ime, pozdrav će biti sljedećega oblika: **Poštovani/a ,** Kako biste to izbjegli, upišite sljedeće: **{%Person.FirstName?:”čitatelju/ice”%}** U tom slučaju klijent će vidjeti sljedeću poruku: **Poštovani/a čitatelju/ice,**
Vrijednost treba upisati između navodnika, nakon naziva varijable i znakova ?: a prije znakova %}
Vrste varijabli ---------------- Za umetanje varijable kliknite na tipku **[Umetni varijablu] [4.1.]** i odaberite jednu iz skočnog prozora **[4.2.]**. Dostupne su sljedeće varijable: - **[Polja kartice i kontakta](#polja_kartice_i_kontakta)** (kartica, osoba, tvrtka, adresa, pošiljatelj i primatelj) - **[Datum](#datum)** - **[Veze](#veze)** - **[Ostalo](#ostalo)** ![10\_valtozok\_beillesztese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/05_insert_variable.png) ![11\_valtozo\_beillesztese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/06_popup_window.png) ### Polja kartice i kontakta Sve vrijednosti polja mogu se koristiti u varijablama. Varijable u svezi tvrtke / osobe umeću se prema primatelju. Mogu se pojaviti sljedeći slučajevi: - **Tvrtka s osobom za kontakt:** Varijable u svezi tvrtki umeću se na temelju podataka tvrtke, a one u svezi osoba umeću se na temelju podataka te osobe. - **Osoba koja pripada tvrtci:** VVarijable u svezi tvrtki umeću se na temelju podataka tvrtke, a one u svezi osoba umeću se na temelju podataka osobe. - **Tvrtka bez osobe za kontakt:** Varijable u svezi osoba ostaju prazne. - **Osoba:** Varijable u svezi tvrtki ostaju prazne. **Varijable adrese** zamjenjuju se podacima zadane osobe za kontakt. Ako nema takve osobe, zadana adresa tvrtke je glavna adresa za kontakt. U slučaju privatnog korisnika, zadana adresa osobe je glavna adresa za kontakt. ### Datum Moguće je umetnuti varijable koje prikazuju određene datume (primjerice danas, sutra, za mjesec dana). Referentni je današnji dan. **Primjer:** Radionica je zakazana za **{%Date.Tomorrow%}** u 09:00 sati. ### Veze Moguće je umetnuti veze za izmjenu podataka. Ako primatelj klikne na vezu u poruci, vrijednosti polja kartice koja pripadaju primatelju automatski će biti zamijenjena vrijednostima koje ste odredili. ### Ostalo Mapa **Ostalo** sadrži sljedeće varijable: - **[Veza s pozivnicom na portal za korisnike](#veza_s_pozivnicom_na_portal_za_korisnike)** - **[Veza za aktivaciju e-poštom](#veza_za_aktivaciju_e-poštom)** - **[ID e-pošte](#id_e-pošte)** - **[URL kartice prilika](#url_kartice_prilika)** - **[ID sustava](#id_sustava)** - **[Naziv sustava](#naziv_sustava)** - **[Veza za otkazivanje pretplate](#veza_za_otkazivanje_pretplate)** - **[Veza za prikaz u pregledniku](#veza_za_prikaz_u_pregledniku)** **Veza s pozivnicom na portal za korisnike** Ako je odabrana mogućnost **Portal za korisnike > Registracija > Samo pozvani** na stranici **Postavke > Sustav** klijenti se mogu registrirati na portal za korisnike samo klikom na vezu s pozivnicom u poruci e-pošte koja im je poslana. Za umetanje veze odaberite varijablu **Veza s pozivnicom na portal za korisnike.** **Veza za aktivaciju e-poštom** U poruci se ova varijabla zamjenjuje vezom koja služi za aktivaciju nepretplaćenih adresa e-pošte. Ta se varijabla može koristiti ako je MiniCRM povezan s vašom web stranicom i ako koristite metodu dvostrukog pristanka. Za dodatne informacije pogledajte: **[Obrasci](/help/forms/)** Može se koristiti ako adresa e-pošte klijenta tijekom uvoza nije bila aktivirana. U tom slučaju vezu je moguće umetnuti u prilagođenu e-poštu koja se ručno šalje. Ako primatelj klikne na vezu, adresa e-pošte bit će aktivirana. **ID e-pošte** U poruci se ova varijabla zamjenjuje ID-om koji identificira adresu e-pošte primatelja. **URL kartice prilika** U poruci se ova varijabla zamjenjuje URL-om odgovarajuće kartice prilike. Ako primatelj umetne URL u adresnu traku preglednika, kartica će se odmah otvoriti (ako je korisnik prijavljen). **ID sustava** U poruci se ova varijabla zamjenjuje ID-om sustava koji korisniku pomaže u prepoznavanju sustava ako ih koristi više od jednoga. **Naziv sustava** U poruci se ova varijabla zamjenjuje nazivom sustava koji se prikazuje u podnožju e-pošte i na dnu stranice za otkazivanje pretplate. Moguće ga je centralno odrediti, a promijeniti ga može samo CRM savjetnik. **Veza za otkazivanje pretplate** MiniCRM na dnu skupne e-pošte automatski umeće vezu za otkazivanje pretplate i tekst (nije prikazana u pretpregledu). Ako umetnete vezu (nije prikazana u pretpregledu) pomoću varijable **Ostalo: Veza za otkazivanje pretplate** moći ćete napisati vlastiti tekst za otkazivanje pretplate. U prilagođenim e-porukama ili e-porukama poslanim za potvrdu pretplate, ne prikazuje se niti tekst niti veza. Ako primatelj klikne na vezu učitava se stranica za otkazivanje pretplate i klijent može otkazati pretplatu ili prijaviti neželjenu poštu (spam) unosom adrese e-pošte. **Veza za prikaz u pregledniku** Varijabla je korisna ako postoji mogućnost da primatelj neće vidjeti sadržaj poslane e-pošte. Unesite "Prikaz u pregledniku" u poruku i umetnite varijablu. Ako primatelj klikne na vezu, poruka se otvara u pregledniku. Umetanje potpisa -------------------- U poruke e-pošte možete umetnuti svoj potpis pomoću varijable **Pošiljatelj: Potpis e-pošte**. **U sustavu postoje 3 vrste potpisa:** - Zadani potpis - Glavni potpis modula - Prilagođeni potpis korisnika Korisnici mogu mijenjati svoj potpis na stranici svojeg **profila**. Za dodatne informacije pogledajte: **[Korisnici, Prava](/help/users") }})** Za izmjenu glavnog potpisa modula idite na stranicu **Postavke > Uredi modul**. Za dodatne informacije pogledajte: **[Postavke modula](/help/modules") }})** ### Korištenje potpisa: **Pojedinačni pošiljatelj:** - Postavljen je zadani potpis korisnika + zadani potpis modula: koristi se glavni potpis sustava - Postavljen je prilagođeni potpis korisnika + zadani potpis modula: koristi se prilagođeni potpis korisnika - Postavljen je zadani potpis korisnika + prilagođeni potpis modula: koristi se prilagođeni potpis modula - Postavljen je prilagođeni potpis korisnika + prilagođeni potpis modula: koristi se prilagođeni potpis korisnika **Glavni pošiljatelj** - Postavljen je zadani potpis korisnika + zadani potpis modula: koristi se glavni potpis sustava - Postavljen je prilagođeni potpis korisnika + zadani potpis modula: koristi se glavni potpis sustava - Postavljen je zadani potpis korisnika + prilagođeni potpis modula: koristi se prilagođeni potpis modula - Postavljen je prilagođeni potpis korisnika + prilagođeni potpis modula: koristi se prilagođeni potpis modula Identificiraj karticu ------------------
Možete umetnuti URL vaše web stranice u poruke koje se šalju pretplatnicima na e-novosti. Ako primatelj klikne na taj URL, obrasci (na vašoj web stranici) prepoznaju klijente i njihove kartice. Tako ne trebate ponovno prikupljati podatke (primjerice adrese e-pošte) koji su već uneseni.
**Postoje 2 metode za to:** - Kliknite na ikonu **Veza** **[5.1.]** i označite **Identificiraj karticu** **[5.2.]**. Nakon toga će se u URL vaše web stranice dodati kod koji sadrži obrazac. Taj kod identificira odgovarajućeg klijenta i karticu. ![13\_hivatkozas\_beillesztese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/07_link_icon.png) ![14\_projekt\_azonositas](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/08_identify_card.png) - Umetnite URL vaše web stranice (koji sadrži obrazac) u predložak, unesite znakove **?i=** nakon njega i umetnite varijablu **{%Project.Hash%}** klikom na ikonu **Umetni varijablu** odabirom **Kartica: Generirani kod projekta**. **Primjer:** http://www.sample.com/to-prospects.php?i={%Project.Hash%} Ako klijent klikne na URL (koji nije skraćen) kako bi ispunio MiniCRM obrazac na vašoj web stranici, obrazac identificira klijenta i njihovu karticu i bez ponovnog unosa njegove adrese e-pošte. Uopće ne trebate dodavati polja za kontakt u obrazac. U slučaju poveznica za izmjenu podataka ne trebate označavati ovu mogućnost jer ta veza već sadrži ID.
Ako koristite drugu metodu skratite URL jer varijabla ?i={%Project.Hash%} može prouzročiti pogreške, primjerice prilikom uključivanja funkcije praćenja putem klika korisnika. Ako želite skratiti URL odaberite prvu metodu ili u izvornom kodu vezi dodajte class="mc_identify".
Identifikacija kontakta -------------------- Odabirom ove mogućnosti osoba za kontakt kartice identificira se vezom. Kliknite na ikonu **Veza** **[6.1.]** i označite **Identificiraj kontakt** **[6.2.]**. Taj kod identificira odgovarajuću osobu za kontakt. Parametar "c" sadrži kod koji se dodaje vezi. ID kontakta primatelja (generirani kod kontakta tzv. ContactHash) dodaje se tom parametru "c". U obrazac ne trebate dodavati polja kontakta jer će nakon ispunjavanja obrasca odgovarajućoj osobi za kontakt biti dodana nova kartica. Ako klijent ima karticu u modulu moguće je dodati novu karticu tom klijentu u drugom modulu. Tako možete stvoriti obrazac u modulu i poslati e-poštu iz drugog modula te dodati novu karticu klijentu putem obrasca. Za dodatne informacije pogledajte: [**Obrasci**](/help/forms") }}) ![23\_hivatkozas\_beillesztese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/09_link_icon.png) ![24\_kapcsolat\_azonositas](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/10_identify_contact.png) Praćenje putem klika -----------------
Ako klijenti kliknu na skraćeni URL u e-pošti sustav odmah bilježi da su kliknuli na vezu i pročitali e-poštu te se preusmjeravaju na URL koji je izvorno unesen.
Funkcija je zadano označena. Kako biste je isključili uklonite oznaku s polja **Praćenje putem klika** **[7.1.]**. Funkciju je moguće uključiti zasebno za svaku vezu. Kako biste to učinili prijeđite mišem preko veze, kliknite na ikonu **Veza** **[7.2.]** i označite **Praćenje putem klika** **[7.3.]**. Ako otvorite Izvješća e-poštom i kliknete na broj pokraj naziva predloška moći ćete sortirati prema vezama. ![Átkattintás mérés beállítása](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/11_click_through_tracking.png) ![Átkattintás mérés beállítása](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/12_click_through_tracking.png)
Ako označite Praćenje putem klika sustav automatski skraćuje URL-ove. Imajte na umu kako MiniCRM mora izvršiti postupak jer korištenjem aplikacije za skraćivanje URL-a (primjerice http://bit.ly/…) funkcija Praćenje putem klika neće raditi. "Spajanje" dvije aplikacije za skraćivanje URL-a može prouzročiti pogreške.
Veze za izmjenu podataka već prate putem klika, pa ne treba označavati mogućnost **Praćenje putem klika** ako koristite takve veze. Dropbox ------------ Za umetanje veze do datoteka spremljenih na [Dropbox.com](https://www.dropbox.com/), kliknite na ikonu **Umetni datoteku iz Dropboxa [8.1.]**. ![17\_dropbox](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/13_dropbox.png) Brisanje predložaka -------------- Za brisanje predloška kliknite na njegov naziv, a zatim na ikonu **Premjesti u smeće** **[9.1.]** i potvrdite tu radnju. Za učitavanje predloška idite na popis predložaka i kliknite na **[Smeće] [9.2.]**. ![18\_sablon\_torlese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/14_move_to_trash.png) ![20\_lomtar](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/15_trash.png) Vraćanje predložaka --------------------- Kliknite na **Smeće**, zatim na naziv predloška i kliknite na ikonu **Vrati** **[10.1.]**. ![22\_visszaallitas\_lomtarbol](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/16_restore.png)