Opći uvjeti

Ovi Opći uvjeti (GTC) sadrže uvjete korištenja CRM sustava koji je MiniCRM Zrt. Djelovao kao online uslugu. (u daljnjem tekstu: MiniCRM). * Skraćeni naziv tvrtke: MiniCRM Zrt. * Naziv tvrtke: MiniCRM pružatelj usluga i komercijalno privatno trgovačko društvo * Sjedište tvrtke: 1075 Budimpešta, Madách Imre út 13-14, Mađarska * Registracijski broj tvrtke: 01-10-047449 * Porezni broj: 23982273-2-42 * PDV broj EU: HU 23982273 * Predstavlja: Norbert Leskó (+ 36-20-236-7532) * E-pošta: help@minicrm.hu * Hosting poslužitelja: T-Systems Hungary Zrt. - Data Park Budapest (1087 Budimpešta, Asztalos Sándor út 13., Mađarska, Telefon: 1400, E-mail: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu, http://www.t-systems.hu/ ) * Registracijski broj za obradu podataka: NAIH-64809/2013. Ugovor između MiniCRM-a i Korisnika utvrđuje se redovitom registracijom Korisnika, osim u slučaju odbijanja, prilikom plaćanja (odobrenja) od strane korisnika naknade navedene u prvom proformnom računu, nakon čega započinje MiniCRM za pružanje usluge. Ugovor o mađarskom jeziku (GTC) između stranaka je pisani ugovor koji MiniCRM bilježi i stavlja na raspolaganje Korisniku. MiniCRM pridržava pravo izmjene i dopune GTC jednostrano. MiniCRM obavještava korisnike o izmjeni Općih uvjeta i odredbi u kratkoj obavijesti. Obavijest se može prikazati na sučelju CRM sustava koja se može unajmiti kao online usluga, uključena u newsletter poslanu od strane MiniCRM-a ili poruku poslanom svim korisnicima na e-adresu navedenu na stranici profila. MiniCRM osigurava da je trenutna verzija ovih Općih uvjeta stalno dostupna svim korisnicima na https://www.minicrm.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/, a Korisnik može preuzeti i pohranjivati. ## 1. Zahtjev za probu Usluge CRM sustava (sustava) koje upravlja MiniCRM, koje se mogu unajmiti kao online uslugu, dostupne su svima koji se na web stranici MiniCRM-a pravilno registriraju u relevantnom području poslovanja (a ne kao potrošača) i tko je osoba s pravnom sposobnošću i sposobnošću djelovanja ili ekonomskom organizacijom. Na temelju gore navedenog, na ove Opće uvjete ne primjenjuju se odredbe Uredbe Vlade 45/2014 (II.26.) O detaljnim pravilima ugovora između potrošača i poslovanja i drugih zakonskih odredbi koje se odnose na potrošače. Registriranjem, Korisnik to potvrđuje * On je osoba koja je navršila 18 godina, ima sposobnost djelovanja, koristi uslugu (System) za poslovnu aktivnost (ne kao potrošača) ili * je predstavnik poslovne organizacije, * i, u svakom slučaju, registrira u svoje ime ili u ime poslovne organizacije koju zastupa, dajući svoje realne podatke i kontakte. Korisnik ne smije koristiti MiniCRM sustav za podršku bilo kojoj tvrtki koja provodi nedopuštene aktivnosti ili bilo kakve druge aktivnosti koje MiniCRM smatra nemoralnim ili na drugi način neprikladan. Tijekom registracije Korisnik je dužan pružiti realne podatke koji mogu biti povezani s njim. Ako MiniCRM postane svjestan da podaci koje pruža Korisnik ne sadrže stvarne elemente, ima pravo odbiti prijavu, djelomično ili potpuno ograničiti pristup ili isključiti Korisnika od korištenja MiniCRM mrežnih usluga. ## 2. Pretplata MiniCRM sustav je online usluga koja podržava timski rad. Svaki zasebni poslovni subjekt koristi modul MiniCRM sustava za registraciju vlastitih podataka koji djeluju zasebno od drugih poslovnih jedinica. Korisnicima s Administratorskim povlasticama može se pristupiti posebnim modulima MiniCRM sustava samo drugim zaposlenicima. Istovremeno, Korisnik s administratorskim povlasticama slaže se da će naš automatizirani sustav naplate izdati elektronske fakture prema gore navedenim postavkama, pa će nakon aktivacije novog korisnika fakturirati u odnosu na danog korisnika od dana. MiniCRM se obvezuje zadržati elektronske fakture koje izdaju Klijentu i zadržati ga kontinuirano dostupnim u sustavu. Klijent prihvaća elektronički sustav naplate. ### 2.1. 14-dnevna besplatna korištenje MiniCRM Sistema MiniCRM pruža besplatnu probnu verziju našeg MiniCRM sustava od 14 dana svim korisnicima koji se prvi put prijavljuju. Tijekom tog razdoblja značajke MiniCRM sustava su ograničene. MiniCRM sustav postiže svoj puni potencijal nakon što je Korisnik platio naknadu utvrđenu u prvom proforma fakture. Do kraja besplatnog probnog razdoblja, korištenje MiniCRM sustava može se otkazati u bilo kojem trenutku bez posebnog opravdanja. ### 2.2. Način plaćanja za naknadu za MiniCRM pretplatu Korisnik će plaćati pretplatu na MiniCRM unaprijed. MiniCRM bilježi uplaćeni iznos i korisnicima pruža mjesečna izvješća o korištenju tekućeg salda. Korisnik može platiti bankovnom doznakom ili kreditnom karticom na bankovni račun tvrtke MiniCRM. Plaćanje pretplate je obavezno nakon isteka 14-dnevnog besplatnog probnog razdoblja sustava. Korisnik je dužan podmiriti račun u roku navedenom na fakturi. Redovita naknada za pretplatu CRM sustava koja se može iznajmiti kao on-line uslugu uključuje kontinuirani rad softvera kao što je definirano u nastavku i sadrži svakodnevnu rezervaciju podataka i pohranu podataka na lokaciji neovisnoj od davatelja usluga. Redovna bruto pretplata ovisi o funkcionalnosti paketa i broju korisnika. Korisnik će izvršiti uplate na MiniCRM račun u valuti navedenoj u odabranom paketu pretplate. Aktivni korisnici su oni koji imaju mogućnost (privilegija) prijaviti se na MiniCRM sustav. Samo jedna stvarna osoba može koristiti jedan korisnički račun u MiniCRM sustavu. Odvojene osobe moraju imati zasebne korisničke račune (pravo pristupa). Kada upravljate uslugom, MiniCRM može pružiti cijene podložne normalnoj namjeni. Normalno, namjeravana upotreba znači, među ostalim, upotrebu u prosjeku do 5 GB prostora za pohranu dokumenata i 50 MB aktivnog područja baze podataka po korisniku. Naknada za pretplatu uključuje porez na dodanu vrijednost i obavezne troškove. Naknada za pretplatu uključuje upravljanje brojem klijenata definiranih u tarifnom paketu, dnevnu kopiju podataka, radionice za obuku (obuka za olakšavanje korištenja sustava) u trenutku objavljivanja od strane MiniCRM-a, neograničen broj prijava u sustav, zajamčeni odgovor od službe klijenta u roku od 1 radnog dana, 24 sata / 7 dana tehničke i sigurnosne podrške za rad i stalna poboljšanja. Naknada za pretplatu MiniCRM-a izračunava se na temelju pristupnih privilegija ili opcija, bez obzira na stvarnu dnevnu prijavu. U slučaju kašnjenja, MiniCRM zadržava pravo ograničiti (suspendirati) uslugu u cijelosti ili djelomično po isteku roka za plaćanje. Naknada za pretplatu MiniCRM-a plaća se i za razdoblje suspenzije uzrokovano kasnim plaćanjem. (Tijekom perioda suspenzije MiniCRM još uvijek pruža korisniku pohranu podataka u MiniCRM sustavu, sigurnosne sigurnosne kopije podataka i rad automatizama i obrazaca koje postavlja korisnik. Istovremeno, MiniCRM ne naplaćuje zasebnu naknadu za naplatu i zatezne kamate.) ## 3. Obveze MiniCRM MiniCRM pruža Korisniku rad CRM sustava koji se može iznajmiti kao on-line uslugu, kako je definirano ovim GTC-om. Ako MiniCRM uzrokuje štetu korisniku - ovisno o prirodi sadašnje usluge - odgovornost MiniCRM-a je vraćanje izvornih uvjeta i pružanje profesionalne podrške za naknadu za koju se ne može naplaćivati ​​naknada, pod uvjetom da je Korisnik postupao s očekivanim (npr., ali ne iscrpan: on je provodio adekvatnu kontinuiranu kopiju podataka, pravilno kontrolirao prava pristupa sustavu i, u slučaju štete, postupao s očekivanom marljivošću). Ako zbog uslovne kasne dostave podataka od strane Korisnika ili iz drugih razloga, MiniCRM, zbog okolnosti izvan svoje kontrole, ne može održavati dostupnost poduzet u Općim uvjetima, MiniCRM mora o tome obavijestiti Korisnika bez odgode , MiniCRM mora odmah obavijestiti Korisnika o svim okolnostima za koje je svjesna što bi spriječilo ili otežalo izvršenje usluge. MiniCRM će biti odgovoran za smanjenje razine usluge povezane s neuspjehom obavijesti. ### 3.1. Ograničenja odgovornosti MiniCRM nema nikakvu odgovornost ili odgovornost za ponašanje korisnika u odnosu na druge korisnike ili treće strane. MiniCRM ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu prvenstveno uzrokovanu računalnim virusima koji se pojavljuju u hardveru ili drugoj osobi korisnika tijekom postupka prijave, korištenja sustava, otvaranja primljenih poruka e-pošte. MiniCRM također ne preuzima nikakvu odgovornost za nemogućnost pristupa sustavu ili njegovu sporu radnju koja se može pripisati grešci pružatelja internetskih usluga. MiniCRM ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvo ponašanje (osobito štete) koje proizlaze iz neprofesionalne, nezakonitog korištenja Sustava ili njegove uporabe u kršenju GTC-a i / ili za korištenje usluge s nižim dobitkom od materijala za razliku od Očekivanja korisnika, kao i gubitka materijalne dobiti i / ili financijskih gubitaka. MiniCRM također nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu bilo kakvih osobnih ili povjerljivih informacija koje mogu proizaći iz nedostupnosti hardvera ili softvera u cijelosti ili djelomično, osobne ozljede ili neizvršenja bilo kakve obveze (uključujući slučajeve nepažnje, dobre vjere ili obveze koje proizlaze iz racionalnog razmišljanja). Tijekom izvođenja ovog ugovora istraživanje i popravak neispravne evidencije podataka korisnika i rezultirajuće otklanjanje pogrešaka i popravaka ne spadaju u opseg obveze (odgovornosti) tvrtke MiniCRM. Sadržaj Sustava i web stranica MiniCRM-a (npr. Tekst, podaci, video, audiozapis, slika, itd., U daljnjem tekstu "materijali"), osim materijala koje korisnici nude na raspolaganju MiniCRM-u, ekskluzivni intelektualno vlasništvo MiniCRM-a, i bilo koja njezina upotreba, bilo online, bilo u tiskanom ili bilo kojem drugom obliku, može biti moguće samo uz prethodnu suglasnost (licenciju) koju daje MiniCRM. Bilo koji dio sustava i web stranice MiniCRM-a može se spremiti ili ispisati samo za vlastitu upotrebu. Međutim, ovo pravo ne predstavlja pristanak (licencu) za reprodukciju, distribuciju, dostupnost (preuzimanje), pohranu u bazi podataka ili bilo kakvu obradu podataka u komercijalne svrhe. Treće strane mogu koristiti bilo koje slike pronađene na sustavu i na web stranici MiniCRM samo po izričitom dopuštenju. Njihova upotreba bez autorizacije krši zakone o autorskim pravima i zakone o pravima ličnosti. ### 3.2. Odgovornost za štete S obzirom na pogodnosti navedene u ovom ugovoru i visini naknade za pretplatu, MiniCRM preuzima odgovornost za štetu do 3 (tri) mjesečne naknade. ### 3.3. Uvjeti za podugovaranje Tijekom izvršenja, MiniCRM ima pravo zapošljavati podizvođača. * MiniCRM je odgovoran za izvedbu kooperanata, kako u pogledu zahtjeva kvalitete i rokova, kao da bi MiniCRM završio cijeli posao; * MiniCRM je dužan provjeriti usklađenost djelatnosti i proizvoda kooperanta uključenih u ispunjavanje ove usluge sa standardima osiguranja kvalitete za svoje djelatnosti; * MiniCRM osigurava da njegov podizvođač posluje u skladu s obvezom poslovne tajne koju preuzme MiniCRM. ## 4. Korisničke odgovornosti Korisnik je dužan prihvatiti ugovor o ispunjavanju ugovornih obveza MiniCRM-a i pravovremeno platiti MiniCRM-u naknadu za to ispunjenje. Korisnik mora pružiti MiniCRM s olakšanjem potrebnom za obavljanje ove usluge. Korisnik izjavljuje da je svjestan pravila o slanja pošte putem interneta. MiniCRM nije odgovoran za sadržaj podatkovnog prometa ostvarenog tijekom korištenja usluge. MiniCRM ima pravo ograničiti ili obustaviti uslugu u cijelosti ili djelomično ako Korisnik koristi Softver radi kršenja interesa treće strane ili važećeg važećeg zakona. ## 5. Kodeks ponašanja Prihvaćanjem GTC, Korisnik priznaje sljedeće: ### 5.1. SPAM pravila o toleranciji nula MiniCRM slijedi politiku neželjene nulte tolerancije. Prema međunarodno prihvaćenoj definiciji, sve rasute i nepoželjne poruke e-pošte smatraju se spam adresama, uključujući e-poštu koja traže dopuštenje. Prema mađarskom zakonu o elektroničkom oglašavanju (Zakonom CVIII iz 2001. o određenim aspektima usluga elektroničke trgovine i službama informacijskog društva i Zakonu XLVIII. 2008. o osnovnim zahtjevima i određenim ograničenjima na komercijalnim reklamnim aktivnostima] bilo koja e-pošta ili ekvivalentno sredstvo osobne komunikacije ( npr. SMS, MMS, faks) mogu se poslati samo uz prethodnu, jasnu i eksplicitnu suglasnost primatelja. Budući da primatelji daju pristanak određenom pošiljatelju za slanje e-pošte u određenoj temi, popis izgrađen u bivšoj tvrtki u vlasništvu iste osobe ne može se prenijeti u drugu tvrtku. E-poruke s masovnim oglašavanjem koje se šalju na popis kupljenih kontakata također se smatraju neželjenom. Bilteni za oglašavanje koji se šalju na pretplatnike koji nisu bilteni također su spamovi ako primatelji nisu pristali na slanje e-pošte u svrhe oglašavanja. Državna agencija za komunikacije (osim e-pošte poslanih na središnju adresu tvrtke) nameće novčane kazne do 500.000 HUF za slanje neželjene reklamne biltene (uključujući i pisma koja traže dopuštenja). Ako naknadno MiniCRM postane svjestan, npr. u obliku žalbe za neželjenu poštu, činjenice da Korisnik suprotno njegovoj izjavi nema pravo slati skupne e-poruke, MiniCRM zadržava pravo onemogućiti značajku skupne e-pošte ili obustaviti korisnički sustav ovisno o broju obavijesti o neželjenoj pošti i povijesti slanja e-pošte. Važno je napomenuti da su međunarodno prihvaćena definicija i praksa, koje primjenjuju većina mađarskih pružatelja Internet usluga i MiniCRM, stroži od mađarskog zakonodavstva na snazi. Izmjenom Zakona XLVIII iz 2008. godine, koji je stupio na snagu 1. ožujka 2009., oglašavanje se može poslati na adrese e-pošte koje su svakako adrese e-pošte tvrtke (npr. Info@companyname.hu) bez prethodnog odobrenja, ali na zahtjev ne treba ponoviti. Ovo je korporativni opt-out sustav koji je praktički stvorio vrstu legitimnog spama u Mađarskoj. Ako je i ovaj korporativni neželjeni sadržaj dopušten, u MiniCRM sustavu zabranjeno je, kao i svaki drugi oblik neželjene pošte. Od 10. kolovoza 2009., zbog izmjene Odjeljka 177 / A Kaznenog zakona Mađarske, trgovanje ili prikupljanje osobnih podataka na komercijalnoj razini, uključujući elektroničke adrese e-pošte, smatraju se prekršajima sami po sebi, tako da se spameri mogu očekivati jednom godišnje zatvora. ### 5.2. Popisi kontakata Iz sustava MiniCRM, e-poruke s masovnim oglašavanjem mogu se poslati samo na popis primatelja koji su pristali primati poruku od pošiljatelja u određenoj temi i samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: ### 5.2.1. Izjavu pošiljatelja Pošiljatelj izjavljuje da ima pristanak primatelja i: * Pošiljatelj je primio pismeni pristanak (bilo u elektroničkom obliku) primatelja da pošalje oglašivačke poruke, a primatelj nije naknadno povukao svoj pristanak. * Primatelj je davao gore navedeni pristanak ne više od 12 mjeseci prije nego što je poruka oglašavanja poslana. * Ako je proteklo više od 12 mjeseci od odobrenja, primatelj je već primio poruku oglašavanja u roku od 12 mjeseci od datuma pristanka, bez prigovora. * Ako je Pošiljatelj dobio suglasnost primatelja prodajom proizvoda ili usluge, izjavljuje da: * Gdje je primatelj davao svoje podatke u trenutku kupnje, on nije odznačio opt-in okvir za primanje e-poruka s oglašavanjem ili * Kupnja se dogodila prije 12 mjeseci. * Ako je od kupnje proteklo više od 12 mjeseci, primatelj je već primio poruku oglašavanja u roku od 12 mjeseci od datuma pristanka, bez prigovora. Ako Korisnik šalje e-poštu za skupne oglase na određeni popis i prima neuobičajeno veliku količinu žalbi zbog neželjene pošte (više od jedne nakon 1000 e-poruka), davatelji internetskih usluga primatelja počet će filtrirati e-poštu od tog pošiljatelja. Nadalje, također će potaknuti MiniCRM da odmah ukine sustav tvrtke koji šalje spamove. Stoga, ako Korisnik nema dovoljno dokaza o pristanku svakog primatelja na popisu za primanje reklamnih poruka od Korisnika, on nema pravo slati poruke bulk oglašavanja na MiniCRM sustavu. ### 5.3. Uvjeti Kako bi korisnik mogao koristiti MiniCRM sustav za slanje bulk oglašavanja, on ili ona mora ispunjavati sljedeće uvjete. Korisnik izjavljuje da prilikom slanja gore navedenih poruka on ne koristi bilo što od sljedećeg: * Popis kupljenih kontakata * Popis iznajmljenih kontakata * Popis kontakata stvoren u drugoj tvrtki Stoga, od MiniCRM sustava, Korisnik može slati samo reklamne poruke na popis primatelja koji su svojim pristankama dali točno na Korisnika i za slanje točno određenog sadržaja. Ako Korisnik već nema popis jer je njegovo poslovanje nedavno osnovano, on ili ona bi trebao staviti na svoju web stranicu pretplatnički obrazac koji se može pripremiti u MiniCRM-u ili koristiti dvostruku opt-u - potpisivanje do imaju dokaze da su primatelji uključeni u njegov popis stvarno dali pristanak na slanje poruka. ### 5.4. Kako izbjeći žalbe zbog neželjene pošte Korisnik sve radi izbjegavanja primanja žalbi zbog neželjene pošte kao odgovor na svoje poruke. Između ostalog, može koristiti sljedeća rješenja: * Ako on ili ona šalje prvu oglasnu poruku nekoliko mjeseci nakon prijave, primatelji se više neće sjetiti da su pristali na newsletter i da će podnijeti žalbu zbog neželjene pošte. Kako bi to izbjegli, u sličnim slučajevima Korisnik će podsjetiti primatelje o tome tko je on i kako su primili podatke o kontaktima primatelja. * Prije uvoza podataka klijenata u MiniCRM sustav, Korisnik će izbrisati adrese starije od šest mjeseci od popisa. Budući da primatelji često mijenjaju svoje adrese e-pošte, ova ili ta adresa možda više neće biti dostupna. Rezultat iz visokog postotka poruka koje se odbijaju od nevažećih adresa e-pošte, davatelji internetskih usluga primatelja započeti će blokirati sve poruke koje dolaze s adrese pošiljatelja. * Prilikom uvoza podataka klijenata, ne trebate samo kopirati adrese e-pošte iz vašeg sustava pošte u Excel proračunsku tablicu, već biste ih trebali prikazati na gore navedeni način prije nego što ga uvozite. 5.5. Zabranjeni sadržaj Korisnik ne smije slati poruke e-pošte, SMS poruke ili privitke iz MiniCRM sustava koji: * Imati pornografski ili seksualni sadržaj * Oglašavajte prostituciju * Poticati nezakonitu aktivnost * Oglašavajte ilegalne proizvode ili usluge * Uvrijedite osobnost, prava ili vjerska uvjerenja drugih * Sadrže opscene fraze koje povređuju dobar ukus * Krše autorsko pravo, patent, zaštitni znak, poslovna tajna ili prava intelektualnog vlasništva * Izgleda kao poruku druge osobe ili tvrtke zbog dopunjavanja, uklanjanja ili izmjene zaglavlja i informacija mrežnih identifikatora s pogrešnim predstavljanjem ili obmanjujućim namjerama, tj. Slanjem tih poruka pošiljatelj počinje imitaciju ili lažno predstavljanje druge osobe Korisnik će također izbjegavati upotrebu pojmova koje filtri za neželjenu poštu smatraju osumnjičenim za neželjenu poštu, tako da Korisnik neće slati poruke koje: * Oglašavajte lijekove * Potaknite sudjelovanje u MLM aktivnostima * Oglašavajte kockanje * Oglašavajte kredit ili zajam za konsolidaciju duga * Oglašavajte proizvode koji konzerviraju zdravlje, vitaminima ili terapeutskim pripravcima * Oglašavajte brzo stvaranje novca * Oglašavajte domaće radove ## 6. Tehnički uvjeti MiniCRM SaaS (Software as a Service) CRM sustav je web-based softverska usluga koja zahtijeva pristup Internetu. Možete se prijaviti u softver putem https://r3.minicrm.hu web stranice ### 6.1. Uvjeti prijave * Širokopojasni Internet; * Microsoft Edge, Firefox, web preglednici Google Chrome i njihove posljednje starije verzije. Preglednici bez podrške proizvođača nisu podržani; * Računalo sposobno pokrenuti web preglednik gore; * Poznavanje aktivnog korisničkog imena i lozinke; * Samo jedna prijava moguće je istodobno s korisničkim imenom i zaporkom koja se koristi za prijavu. ### 6.2. Uvjeti za rad * Uvjeti za prijavu su ispunjeni; * Korisnik je uplatio tekuće naknade za uslugu i nije imao dugovanja prema MiniCRM-u. ## 7. Dostupnost MiniCRM jamči da će softver koji ga isporučiti ispuniti razinu usluge 0-24 sata sa 99% dostupnosti godišnje. To vam daje najviše 3,65 dana godišnje za vašu službu MiniCRM servisa, uključujući zakazano i najavljeno vrijeme održavanja i druge probleme. Na zahtjev, MiniCRM pruža neovisno izvješće treće strane o dostupnosti tijekom godišnjeg poravnanja. ## 8. Sigurnosno kopiranje podataka MiniCRM jamči sigurnosno ograđivanje kako bi spriječio gubitak podataka uzrokovanih mogućim hardverskim kvarovima i katastrofama u okolišu. Više od 35 poslužitelja koji služe sustavu sve su zrcalne i imaju suvišne sustave za pohranu tvrdih diskova i neprekidne napajanje. U svim ulogama poslužitelja postoje najmanje dva nezavisna poslužitelja, a tehnički je sigurno moguće riješiti automatski preuzimanje uloge i distribuciju opterećenja. Svi podaci pohranjeni u MiniCRM sustavu bit će šifrirani svakodnevno na lokaciji za pohranu koja se razlikuje od primarnog mjesta poslužitelja, što uključuje MiniCRM bazu podataka u cjelini za vraćanje sustava nakon mogućeg pada. ## 9. Upravljanje pristupnim pravima zaposlenika Korisnik je upravljao pristupnim privilegijama zaposlenika na način da uključi Administrator Korisnik određen za tu svrhu. Korisnik ima priliku dodati ili odspojiti zaposlenika, promijeniti postojeće podatke zaposlenika i aktivirati i deaktivirati zaposlenika. Korisnikova odgovornost je sigurno pohranjivanje lozinke. Stoga, MiniCRM ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz toga. ## 10. Povjerljivost MiniCRM se obvezuje zaštititi i sačuvati, tretiraju povjerljivo, kao poslovnu tajnu, sve podatke, povjerljive podatke, informacije, povjerljive informacije, dokumente stečene u obavljanju usluge i poduzeti sve napore kako bi osigurali odgovarajuću zaštitu. MiniCRM i Korisnik mogu koristiti povjerljive podatke i povjerljive podatke samo za obavljanje usluge i mogu otkriti podatke i informacije koje su stekli samo uz prethodnu pisanu suglasnost druge strane, osim ako takvo otkrivanje nije propisano zakonom. MiniCRM je suglasan da se svi podaci, informacije prenesene na njega prema ovom GTC-u, klasificiraju kao poslovna tajna i kao takve se tretiraju povjerljivo, a njihovo otkrivanje trećim stranama ili korištenje na način drugačiji od onog naveden u GTC-u zabranjen je. Gore navedena obveza tajnosti ostaje na snazi ​​neograničeno nakon prestanka službe iz bilo kojeg razloga. Korisnik je u potpunosti odgovoran za korištenje bilo koje usluge gdje se pristup dogodio putem lozinke. Puno odgovornost za povjerljivost Korisničke lozinke počiva na korisniku. MiniCRM obrađuje osobne podatke koje Korisnik pruža u kontekstu dobrovoljnih podataka, povjerljivo samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za identifikaciju svakog Korisnika iu opsegu koji je potreban za obavljanje usluge i u kojoj se mjeri uspješno obavlja , te u skladu s odredbama Odjeljka 13 / A Zakona CVIII iz 2001. o određenim aspektima usluga elektroničke trgovine i usluga informacijskog društva. Sklapanjem ovog Ugovora Korisnik se slaže da će se njegovi osobni podaci koristiti u skladu s ovim Ugovorom. MiniCRM je potreban za brisanje podataka koje je Korisnik zabilježio u MiniCRM sustavu odmah na zahtjev korisnika. Ako Korisnik ne traži brisanje, MiniCRM pohranjuje podatke koje je Korisnik zabilježio u MiniCRM sustavu 90 dana nakon prestanka ugovora ### 10.1. Upotreba usluge na javnom mjestu Ako Korisnik koristi MiniCRM sustav na javnom mjestu (npr. Internetskim kafićima i sl.), Osim mjera zaštite koje se provode u sustavu, potrebno je uključiti Korisnika da zaštiti podatke. Ako postoji mogućnost da drugi mogu pristupiti računalu koje koristi korisnik, preporučuje se izvršiti sljedeće sigurnosne korake: * Na zaslonu za prijavu nemojte označiti okvir "Zapamti me!". * Nemojte dopustiti privremene internetske datoteke da budu pohranjene u vašem pregledniku. * Pazite da nitko ne gleda kada unesete zaporku. * Ni pod kojim okolnostima ne biste otkrili svoju lozinku. * Ako smatrate da su neovlaštene osobe poznavale vašu zaporku, promijenite je. * Nikada ne ostavljajte računalo bez nadzora prilikom korištenja MiniCRM sustava. * U svakom slučaju ostavite MiniCRM sustav pomoću gumba Izlaz, a ne zatvaranja prozora preglednika. ## 11. Zaštita podataka Prihvaćanjem GTC, Korisnik prizna i prihvaća informacije sadržane u Prospektu o zaštiti podataka MiniCRM-a: https://www.minicrm.hu/adatvedelem/https://www.minicrm.hu/adatvedelem/ ### 11.1. Opseg obrađenih podataka Obrađujemo podatke koje smo dobili od vas: * Ime * E-mail * Telefon * Naziv Skypea * Web stranica * Link na LinkedIn / Facebook profil * Adresa za naplatu, mjesto poslovanja Prijavljujemo podatke iz sigurnosnih razloga: * Pregledana stranica / funkcija * Točno vrijeme * IP adresa * Kolačić preglednika Izrađujemo profil u marketinške svrhe: * Kakav problem trebate pronaći rješenje, zašto trebate CRM? * Koja su vam glavna stajališta o odlukama? Izrada profila temelji se na podacima koje unesete. Naš je cilj da poruke koje pošaljemo budu stvarno zanimljive i relevantne za vas. Također nam se ne sviđa primanje općenitih poruka koje nisu relevantne za nas. Na temelju podataka o profilu ciljamo i izrađujemo biltene ručno pomoću ručno izrađenih filtara. Nema odluka koje se temelje na automatiziranoj obradi podataka tijekom procesa. Prijavljujemo pozive upućene nama: * Nazvati metapodatke (tko je - kad je razgovarao s kim) * Svi dolazni pozivi na naš središnji broj bilježe se nakon što se unaprijed snimljena poruka automatski reproducira, zbog razloga osiguranja kvalitete (u slučaju pritužbi i slučajno odabranih poziva, menadžeri retrospektivno slušaju snimke i razvijaju sposobnosti timova servisnih klijenata kroz treniranje ). Kao podatkovni procesor pohranjujemo podatke koje ste snimili u MiniCRM sustavu. Raspon tih podataka ovisi o poljima koja stvorite i to je vaša odgovornost za one podatke koji ih snimate. ### 11.2. Svrha obrade * Poslat ćemo e-mail klijentima o novim značajkama, besplatnim tutorijalima i idejama koje su korisne za upravljanje klijentima. * Ako primimo upozorenje u bilo kojem trenutku, poništit ćemo pretplatu na relevantnu adresu e-pošte. * Zadržavamo kontakt podatke i bilješke 365 dana nakon posljednjeg kontakta. * Prijavljujemo uporabu sustava iz sigurnosnih razloga. Podatke u detaljima zadržavamo 365 dana. * Kao podatkovni procesor automatski brišemo podatke klijenata povjerenih MiniCRM-u nakon 90 dana zatvaranja računa. * U slučaju pretplatnika MiniCRM-a zadržavamo podatke za kontakt i bilješke tri godine nakon posljednjeg kontakta. * Zbog zakonskih zahtjeva, dio osobnih podataka i podaci o izdanim fakturama čuvaju se primjenjivim zakonima (najmanje 10 godina, do petnaest godina nakon izdavanja zadnje fakture). ### 11.3. Role Za osobne podatke koje je Korisnik zabilježio u svom MiniCRM sustavu: * Kontrolor podataka: Korisnik / klijent MiniCRM-a uključen je u ovaj ugovor kao kontrolor podataka. On ili ona određuje svrhu i alate obrade podataka. On ili ona odlučuje o obradi podataka. * Procesor podataka: MiniCRM Zrt. tvrtka je uključena u ovaj ugovor kao procesor podataka. * Ne smije donositi značajnu odluku koja utječe na obradu podataka. * Može obrađivati sve osobne podatke dobivene prema uputama kontrolora podataka i ne smiju obavljati obradu podataka u svoje svrhe. * Obvezatno je pohranjivati i čuvati osobne podatke kako to traži kontrolor podataka. ### 11.4. Naziv procesora podataka Server hosting servis: * Ime: T-Systems Magyarország Zrt. - Datapark Budapest * Adresa: 1087 Budimpešta, Asztalos Sándor út 13., Mađarska * Telefon: 1400 * E-pošta: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu * Web stranica: http://www.t-systems.hu/ * Pohranjeni podaci: zapisnici sustava, podaci pohranjeni u CRM sustavu. * Operacije: usluga ormara stalka, pružanje internetske veze, omogućavanje pristupa energiji. Web analitika, e-pošta, upravljanje dokumentima, kalendar, telefonski kontakti, sinkronizacija tablice, ciljani prikazni oglašavanje: * Naziv: Google LLC * Adresa: 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornija 94025, SAD * Telefon: N / A * Email: N / A * Web-lokacija: https://www.google.com/ * Pohranjeni podaci: podaci o posjećivanju web stranica, dopisivanje, pojedinačni ugovori i ponude, unosi kalendara, telefonski kontakti, podaci distribuirani u proračunskim tablicama na temelju filtara, jedinstvene identifikatore korisnika, kolačiće identifikatora posjetitelja. * Operacije: analiza posjećivanja web stranica, testiranje A / B, servis e-pošte, upravljanje dokumentima, kalendar servis, sinkronizacija telefonskih kontakata između uređaja, voditelj mrežnih proračunskih tablica, ciljano prikazno oglašavanje (retargetiranje). Ciljano oglašavanje na prikazivačkoj mreži: - Naziv: Facebook Inc. - Adresa: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD - Telefon: +1 650-543-4800 - Email: N / A - Web stranica: https: //www.facebook .com / - Pohranjeni podaci: podaci posjetitelja web mjesta, jedinstvene identifikatore korisnika, kolačići za identifikaciju posjetitelja. - Operacije: ciljano prikazno oglašavanje (retargeting). Kalendar, telefonski kontakti: - Ime: Apple Inc - Adresa: Apple Park, 1 Apple Park Way, Cupertino, Kalifornija, SAD - Telefon: +1 800 220325 - Email: N / A - Web stranica: https://www.apple. com / - Pohranjeni podaci: unosi kalendara, telefonski kontakti. - Operacije: usluga kalendara, sinkronizacija telefonskih kontakata između uređaja. Šifrirani statični podaci, sigurnosne kopije podataka: - Naziv: Amazon Inc - Adresa: 410 Terry Ave. North, Seattle, WA, 98109-5210, SAD - Telefon: +1 (206) 266-1000 - E-pošta: N / A - Web stranica: https://www.amazon.com/ - Pohranjeni podaci: šifrirane statičke datoteke, šifrirane sigurnosne kopije podataka. - Operacije: pružanje statičke pohrane (S3), mreže za isporuku sadržaja (CloudFront). Operacija call centara za klijentsku službu, snimanje poziva: - Naziv: Minerva-Soft Kft. - Adresa: Infopark sétány 1, "I" Épület, 1117 Budimpešta, Mađarska - Telefon: +36 1 8 555 666; - E-pošta: support@minervatel.com - Web stranica: https://www.minervatel.com/hr/ - Pohranjeni podaci: metapodaci poziva za usluge klijenta, fiksni telefonski pozivi. - Operacije: usmjeravanje poziva, usluga pozivnog centra, snimanje poziva. Skupna SMS usluga: - Ime: Opennetworks Kft. - Adresa: Budapest, Fehérvári út 50-52. II. - 361-999-6000 - E-mail: info@opennet.hu - Web stranica: http://www.opennet.hu/ - Pohranjene podatke: telefonski broj, sadržaj SMS poruke i metapodatke - Akcije: skupno SMS usluga za sve klijente MiniCRM sustava. Skupna SMS usluga: * Naziv: ComVision Sp. z o.o. * Adresa: Gliwice, Ul. Toszecka 10, 44-100, Poljska * Telefon: +353 76 888 72 52 * E-adresa: support@smsapi.com * Web-lokacija: https://www.smsapi.com/ * Pohranjeni podaci: broj telefona, sadržaj SMS poruke i metapodatke * Akcije: skupno SMS usluga za sve klijente MiniCRM sustava. Računovodstvo: - Naziv: DiaKont Ügyviteli i Mérnöki Iroda - Adresa: H-1042 Budapest, Árpád út 90-92, Mađarska - Tel: +36 (1) 272-1572; - E-mail: diakont@diakont.eu - Web stranica: http://www.diakont.eu/ - Pohranjeni podaci: pojedinosti kupca i prodavatelja uključeni u fakturu, stavke računa, detaljni podaci o fakturi. - Operacije: knjigovodstvo, zakonsko izvješćivanje i priprema poreznih prijava. Online usluga podataka (naplate): - Ime: Državna porezna i carinska uprava (NAV) - Adresa: 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132, Mađarska - Telefon: + 36-1-427-3200 - Email: N / A - Web stranica: https://www.nav.gov.hu/ - Pohranjeni podaci: pojedinosti kupca i prodavatelja koji su uključeni u fakturu, stavke računa, detaljni podaci o fakturi. - Operacije: mrežna podatkovna usluga iz modula naplate, analiza podataka, analiza rizika, službena kontrola. ### 11.5. Prijenos podataka Imamo pravo i obvezu prenošenja bilo kakvih osobnih podataka koji su nam dostupni i zakonito pohranjeni od strane nas, nadležnim tijelima, kada nam zakonski zakonski propisi ili konačni službeni nalog obvezuju da prenesemo ove osobne podatke. Podaci kontrolori ne mogu biti odgovorni za takav prijenos podataka i posljedične posljedice. Ako u cijelosti ili djelimično prebacujemo operaciju ili upotrebu naše usluge trećoj strani, možemo prenijeti, u cijelosti ili djelomično, osobne podatke koje obrađujemo novom operatoru bez traženja vašeg posebnog pristanka za tu treću stranu, međutim, pravovremeno vas obavještava unaprijed, tako da ovaj prijenos podataka neće vas dovesti u nepovoljnu situaciju u pogledu pravila za obradu podataka navedenih u tekućem tekstu ovog Prospekta. U slučaju prijenosa podataka sukladno ovom stavku, prije prijenosa podataka osiguravamo mogućnost da se prije prijenosa podataka obratite prigovoru na prijenos podataka. U slučaju prigovora, prijenos podataka u skladu s ovim odjeljkom nije moguć. Da bismo provjerili zakonitost prijenosa podataka i da bismo vam pružili informacije, čuvamo zapis podataka o prijenosu podataka. ### 11. 6. Izjava o pristanku na obradu osobnih podataka Uz prihvaćanje ovih Općih uvjeta, dajem dobrovoljnu i eksplicitnu suglasnost na obradu osobnih podataka vlastitih i mojih klijenata koji su dani MiniCRM-u pri pripremi MiniCRM računa i kasnije. Snimivanjem detalja, izjavljujem da sam navršio 18 godina i imao punu pravnu sposobnost. Ja sam pravna osoba ili druga organizacija bez pravne osobnosti, a ja sam ovlaštena osoba, ovlaštena osoba da djelujem u ime osobe ili organizacije koju zastupam i dajem suglasnost potrebnu za upravljanje i obradu podataka prema ovom Prospektu. Izjavljujem da ne dajem osjetljive osobne podatke MiniCRM-u tijekom registracije ili kasnije u bilo kojem obliku. Osjetljivi osobni podaci znače osobito podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo; politička mišljenja; vjerskih ili filozofskih uvjerenja; članstvo sindikata; genetskim podacima ili biometrijskim podacima prikladnim za jedinstveno identificiranje osobe; podatke o zdravlju ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji. Izjavljujem da ne stavljam na raspolaganje MiniCRM bilo koji broj prikladan za osobnu identifikaciju, uključujući, ali ne ograničavajući se na, broj putovnice, osobni broj, broj osobne iskaznice, broj adrese adresa, broj vozačke dozvole. Izjavljujem da ću snimati podatke svojih klijenata isključivo putem namjenskih sučelja MiniCRM softvera. Neću ih slati e-poštom ni centru (help@minicrm.hu) ili izravnoj adresi e-pošte osoblja MiniCRM-a. Izjavljujem da im pružam pristup MiniCRM sustavu za zaposlenike MiniCRM samo putem funkcije "pozivnica za konzultante", nikad ih ne bilježim kao "normalnog" korisnika. Dajući moj pristanak, razumijem da me MiniCRM može poslati oglašavanje poruka, najava, pozivnica za događaje i kontaktirati me putem telefonskih poziva vezanih uz opseg njegove aktivnosti. Može se povući moj pristanak na obradu mojih podataka u bilo kojem trenutku slanjem zahtjeva na način naveden u Prospektu, kao što je adresa e-pošte help@minicrm.hu. ### 11. 7. Pravni temelj temeljen na legitimnom poslovnom interesu Ako ispunjavanjem obrasca koji dajete svoje podatke i pokazujete vaš interes prema MiniCRM sustavu, vaša se prijava smatra pripremanjem ugovora. U ovom slučaju, pravni temelj za obradu Vaših osobnih podataka pod GDPR-om bit će pravno utemeljeno legitimnim poslovnim interesom. To izmijenjeno pravno utemeljenje neće promijeniti vaše pravo i obradu vaših osobnih podataka, to samo znači da tijekom pripreme ugovora ako ne zatražite otkaz procesa, nastavit ćemo obrađivati vaše osobne podatke kako bismo pripremili ugovor , ### 11. 8. Ugovorno pravo u slučaju pretplate Ako se pretplatite na MiniCRM sustav, plaćate za naš proizvod pod uvjetima navedenim u Općim uvjetima. U ovom slučaju pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka pod GDPR-om bit će pravno utemeljeno u ugovoru. Ovaj izmijenjeni pravni temelj neće promijeniti vaše pravo i obradu vaših osobnih podataka, to samo znači da će za vrijeme trajanja ugovora, čak i ako povučete vašu suglasnost danom korištenjem besplatne verzije, nastavit ćemo obrađivati Vaše osobne podatke za izvedbu i svrhu ugovora. Čim se ugovor izvrši ili ukine, pravni temelj za obradu vaših podataka ponovno će se promijeniti, a u nastavku ćemo obrađivati Vaše osobne podatke sukladno zakonu. ### 11. 9. Nakon prestanka ili izvršenja Ugovora, na temelju zakona Što se tiče pojedinosti uključenih u fakture, moramo nastaviti obrađivati vaše osobne podatke po zakonu. ## 12. Viša sila Viša sila je bilo koji izvanredan događaj nakon sklapanja ugovora koji onemogućava njegovo djelovanje i koje ugovorne strane ne mogu predvidjeti ili izbjeći, a koje se ne mogu pripisati propustima bilo koje stranke. Takvi događaji mogu uključivati, osobito, hitne slučajeve, štrajk, rat, revoluciju, terorističke akcije, prirodne katastrofe, požari, poplave, epidemije, ograničenja u karantenu, brodarski embargo itd. U slučaju više sile obje će biti izuzete od obveza izvršenja ugovora. ## 13. Slučajevi raskida ugovora Korisnik može raskinuti ovaj ugovor s trenutnim učinkom bez posebnog zaključka. U tom slučaju, MiniCRM će vratiti proporcionalni dio pretplate pretplate u roku od 30 dana, pod uvjetom da je korisnik platio eventualne dugove. MiniCRM može raskinuti ugovor s trenutnim učinkom u sljedećim slučajevima: * Korisnik je u isplati s plaćanjem usluge za više od 30 dana; * Slučaj više sile preko 60 dana; * Ako je korisnik ozbiljno prekršio odredbe ugovora; * Ako Korisnik djeluje na način koji krši legitimne interese MiniCRM-a ili pojedinačnih korisnika, posebice ugleda MiniCRM-a, ili ako se od MiniCRM-a ne može očekivati da zadrži ugovor kao rezultat ponašanja korisnika; * Ako naknadno postane jasno da podaci koje je Korisnik dao prilikom registracije ne odgovaraju stvarnosti ili odredbama Okvirnog sporazuma; * Ako Korisnik inače obmanjuje MiniCRM. Izvanredno otkazivanje ugovora može se izvršiti samo u pisanom obliku - e-poštom koja je poslana nepotpornoj strani na adresu e-pošte koja je dana pri registraciji. Podaci koji su snimljeni u MiniCRM sustavu vlasništvo su korisnika, pa kad ugovor o radu prekine bilo koja strana, podaci uneseni u MiniCRM sustav pružat će besplatno Korisniku u XML formatu čim korisnik riješi račun , Korisnik ima pravo koristiti podršku drugog operatora. Međutim, on ne može pristupiti izvornom kodu softvera. Nakon raskida ugovora stranke će u cijelosti podmiriti račune jedna s drugom. ## 14. Rješavanje sporova Korisnik može doći do MiniCRM-a sa svim mogućim žalbama putem sljedećih podataka: + 36-1-999-0402, help@minicrm.hu. Korisnik se slaže da će usluga MiniCRM klijenta biti dostupna samo korisnicima koji troše svoje probno razdoblje od 14 dana ili aktivne korisnike s aktivnim sustavom; tj. oni koji nemaju zaduženost na računu ili, ako je njihov sustav obustavljen zbog ranijih zaduženosti prema fakturi, tek nakon obustavljanja suspenzije. MiniCRM Client Service može uskratiti usluge drugim osobama. Korisnici mogu kontaktirati MiniCRM Client Service putem telefona između 9 ujutro i 5 ujutro. MiniCRM i Korisnik će se truditi da izravnim pregovorima riješe bilo kakvu proturječnost ili spor između njih u okviru ili u vezi s ovim ugovorom. Stranke su međusobno obvezne međusobno obavještavati o svim okolnostima nastalim nakon sklapanja ugovora koji otežava izvršenje ugovora nakon što je ta okolnost postala poznata. Ako stranke u roku od 30 dana od početka ovih izravnih pregovora ne mogu riješiti spor koji proizlazi iz ili u vezi s ugovorom, stranke predviđaju isključivu nadležnost Buda Centralnog okružnog suda. Budimpešta, 24. svibnja 2018