PRIJAVA

Automatizacija prodaje za profesionalce

Ciljane kampanje za stvaranje dobiti temeljem ažurirane baze podataka klijenata.

  Savjetovanje Probajte besplatno  

Jednostavni filtri, ciljane poruke

Prikupite pretplatnike na vašu web stranicu pomoću MiniCRM web obrazaca. Stvarajte filtre na temelju bilo koje informacije dostupne u MiniCRM. Pokrenite e-novosti i SMS kampanje za prilagođenu publiku i pogledajte detaljnu statistiku.Ciljane poruke

Postavite filtre za stvaranje ciljnih grupa na temelju bilo koje informacije dostupne u MiniCRM.

Šaljite skupne SMS poruke i poruke e-pošte odmah ili u određeno vrijeme. Stvorite alternativne verzije predloška poruka i A/B je testirajte. MiniCRM automatski odabire onu koja je osigurala veći broj klikova.


Automatizirani sljedovi

Pretvorite pretplatnike na vaše e-novosti u potencijalne klijente i osigurajte se kako nikada ne biste zaboravili važne potencijalne klijente uporabom sljedova e-pošte, SMS-ova i zadataka.

Definirajte sljedove za automatizaciju kako biste stvorili odlične potencijalne klijente. Izgradnjom profila vaših potencijalnih klijenata moći ćete slati poruke koje su prilagođene upravo njima.


Detaljna statistika

Pogledajte broj poslanih poruka e-pošte, stopu otvaranja i daljnjeg čitanja kao i podatke o uređaju na kojem je e-pošta otvorena (osobno računalo, pametni telefon, tablet). Statistika je dostupna kao cjelovito izvješće kao i za svako slanje. Rezultati A/B testova prikazani su zasebno.

Klikom na brojeve prikazane na svakom odašiljanju, dobivate popis klijenata koji su otvorili vaše e-novosti. Možete filtrirati one na koje se trebate usredotočiti (primjerice ljude koji su kliknuli na vašu ponudu, no nisu naručili vaš proizvod).


Izgrađivanje profila klijenta

Ažurirana baza podataka klijenata je jedan od glavnih vrijednosti u tvrtci. Sve informacije u svezi marketinga i prodaje spremljeni su u jednom sustavu. MiniCRM omogućava njihovo jednostavno grupiranje i filtriranje.

Šaljite obavijesti svojim klijentima i kontaktirajte one koji su kliknuli na vašu prethodnu poruku e-pošte, ali još nisu naručili.

Online invoicing »