Skupno uređivanje

U MiniCRM-u administratori mogu istodobno uređivati podatke i vrijednosti polja više kontakata. To se vrši u 3 koraka: ### 1. korak: Izvoz popisa filtriranih kartica Za skupno uređivanje potrebno je izvesti podatke. Za izvoz odaberite spremljen filtar unutar odabranog modula **[1.1.]** i kliknite na **[Izvoz] > Excel** **[1.2.]**. ![01\_mentett\_szuro\_megnyitasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/01_open_filter1.png) ![01\_exportalas](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/02_export_excel.png) Za dodatne informacije pogledajte: **[Filtri](/help/filters/)** ### 2 korak: Izmjena podataka Zbog postavljenih uvjeta filtra u Excel tablici bit će prikazani samo oni podaci klijenata čije su kartice filtrirane i koje želite urediti **[2.1.]**. ![02\_lementett\_tablazat](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/03_excel.png)
Svaki redak odgovara jednoj kartici klijenta, a svaki stupac odgovara polju u MiniCRM-u.
Ponovno unesite vrijednost u ćelije i spremite izmijenjenu tablicu.
Nije dopušteno u okvire za potvrdu upisivati samo brojeve, pa u tablicu napišite i tekst. Polja s adresom e-pošte i brojem telefona neće biti prepisana tijekom skupnog uređivanja. Novi podaci uvest će se kao zadani, a postojeći će ostati isti.
Ako ne trebate redak ili stupac možete ga izbrisati iz tablice. Imajte na umu da ako zadržite stupac u tablici ali izbrišete njegove vrijednosti, te će vrijednosti nakon uvoza u sustavu ostati nepromijenjene. To je zbog sprječavanja gubitka podataka.
No ne smijete izbrisati stupce Id, Tvrtka: Naziv poduzeća ili Osoba1: Ime! To je stoga što sustav na temelju tih polja identificira klijente i kartice.
### 3. korak: Uvoz uređenih podataka Za uvoz izmijenjene .XLS datoteke u odabrani modul MiniCRM-a kliknite na **[Novo...] > Uvoz** **[3.1.]**. ![04\_import](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/04_import.png) Nakon uvoza sustav identificira odgovarajuće klijente i njihove kartice temeljem **Id-a** pa se skupno uređivanje izvodi na postojećim karticama na temelju stupaca tablice.
Prije početka uvoza pažljivo provjerite izmijenjenu tablicu je u slučaju skupnog uređivanja uvoz ne može biti izbrisan.