Skupno uređivanje

U MiniCRM-u administratori mogu istodobno uređivati podatke i vrijednosti polja više kontakata.

To se vrši u 3 koraka:

1. korak: Izvoz popisa filtriranih kartica

Za skupno uređivanje potrebno je izvesti podatke.

Za izvoz odaberite spremljen filtar unutar odabranog modula [1.1.] i kliknite na [Izvoz] > Excel [1.2.].

01_mentett_szuro_megnyitasa

01_exportalas

Za dodatne informacije pogledajte: Filtri

2 korak: Izmjena podataka

Zbog postavljenih uvjeta filtra u Excel tablici bit će prikazani samo oni podaci klijenata čije su kartice filtrirane i koje želite urediti [2.1.].

02_lementett_tablazat

Svaki redak odgovara jednoj kartici klijenta, a svaki stupac odgovara polju u MiniCRM-u.

Ponovno unesite vrijednost u ćelije i spremite izmijenjenu tablicu.

Nije dopušteno u okvire za potvrdu upisivati samo brojeve, pa u tablicu napišite i tekst. Polja s adresom e-pošte i brojem telefona neće biti prepisana tijekom skupnog uređivanja. Novi podaci uvest će se kao zadani, a postojeći će ostati isti.

Ako ne trebate redak ili stupac možete ga izbrisati iz tablice. Imajte na umu da ako zadržite stupac u tablici ali izbrišete njegove vrijednosti, te će vrijednosti nakon uvoza u sustavu ostati nepromijenjene. To je zbog sprječavanja gubitka podataka.

No ne smijete izbrisati stupce Id, Tvrtka: Naziv poduzeća ili Osoba1: Ime! To je stoga što sustav na temelju tih polja identificira klijente i kartice.

3. korak: Uvoz uređenih podataka

Za uvoz izmijenjene .XLS datoteke u odabrani modul MiniCRM-a kliknite na [Novo…] > Uvoz [3.1.].

04_import

Nakon uvoza sustav identificira odgovarajuće klijente i njihove kartice temeljem Id-a pa se skupno uređivanje izvodi na postojećim karticama na temelju stupaca tablice.

Za dodatne informacije pogledajte: Uvoz > Koraci uvoza

Prije početka uvoza pažljivo provjerite izmijenjenu tablicu je u slučaju skupnog uređivanja uvoz ne može biti izbrisan.