Obrasci

Vrste obrazaca -------------- U sustavu postoje sljedeće **3 vrste** obrazaca: - **[Obrazac](#obrazac)** - **[Veza](#veza)** - **[Upravitelj dolazne pošte](#upravitelj_dolazne_pošte)** ### Obrazac Putem obrazaca klijenti se mogu pretplatiti na vaše e-novosti i dati primjerice, upit za ponudu na vašoj web stranici. Podaci mogu biti ažurirani i na njihovim karticama. Nakon registracije i promjene podataka na vašoj web stranici može se pokrenuti slijed za automatizaciju. ### Veza Ako klijenti kliknu na vezu, određene vrijednosti polja na njihovim karticama se automatski ažuriraju vrijednostima koje ste odredili. Tijekom izmjene podataka može se pokrenuti slijed za automatizaciju. Korištenje veza je praktično u sljedećim slučajevima: - Ako prema interesu želite razdvojiti postupanje s novim potencijalnim klijentima. Kako biste to učinili umetnite vezu u jednu ili više poruka e-pošte i načinite različiti sadržaj za svaku vezu koja odgovara interesu primatelja. - Ako želite znati jesu li vaši klijenti zainteresirani za temu u poruku umetnite vezu "Za više informacija, kliknite ovdje". Tako možete mjeriti koliko je korisnika kliknulo na vezu. - Ako želite automatski dodati zadatke. Ako veza sadrži polje zadatka, klikom na kartice ono može biti automatski dodano karticama. ### Upravitelj dolazne pošte MiniCRM automatski snima dolaznu e-poštu poslanu na adresu **Upravitelja dolazne pošte** i pojedinosti o kontaktu kao novu karticu ili posjetnicu (u slučaju novog klijenta) u odgovarajućem modulu. Kartice se dodaju s vrijednostima polja ili čak sa zadacima u status koji ste prethodno odredili. Sustav podsjeća vlasnike o novoprimljenim zahtjevima. Prikaz obrazaca -------------- Za prikaz obrazaca idite na dio **Obrasci [1.1.]**. Kako biste ih filtrirali prema vrsti (obrazac, veza, upravitelj dolazne e-pošte), kliknite na stavku **[1.2.]**. ![02\_urlapok\_listazasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/01_forms.png) Ako je uključena prijava dvostrukom potvrdom, desno od statusa obrasca na popisu pojavit će se crveni uskličnik. Za dodatne informacije pogledajte: **[Prijava dvostrukom potvrdom](#Doubleopt-insignup)** Rad obrazaca ---------------- ### U slučaju jednostavne prijave klijenti: 1. Ispune obrazac koji je stvoren u MiniCRM na vašoj web stranici. 2. Preusmjeravaju se na stranicu sa zahvalom. 3. Dodaju se u status dobiven tijekom prijave i tada mogu početi dobivati e-poštu koja se automatski šalje. 4. Primaju predložak e-pošte koji je postavljen tijekom prijave. ### U slučaju prijave dvostrukom potvrdom klijenti: 1. Ispune obrazac koji je stvoren u MiniCRM na vašoj web stranici. 2. Preusmjeravaju se na stranicu sa zahvalom koja je postavljena tijekom jednostavne prijave. 3. Ostaju u statusu dobivenom tijekom jednostavne prijave do aktivacije njihovih adresa e-pošte. 4. Primaju predložak e-pošte koji je poslan tijekom jednostavne prijave, pa u taj predložak trebate umetnuti vezu za aktivaciju. 5. Kliknu na vezu za aktivaciju kako bi njihove adrese e-pošte postale aktivne u sustavu. 6. Preusmjeravaju se na stranicu sa zahvalom navedenom tijekom prijave dvostrukom potvrdom. 7. Dodaju se u status naveden tijekom prijave dvostrukom potvrdom. 8. Primaju predložak e-pošte određen tijekom prijave dvostrukom potvrdom (nije obvezno). Njihove adrese e-pošte su aktivne i primit će poruke e-pošte koje se šalju automatski. Stvaranje i postavljanje obrazaca -------------------------- Za stvaranje novog obrasca kliknite na **[Novi obrazac] > [Novi obrazac] [2.1.]**. Za izmjenu obrasca kliknite na njegov naziv. ![05\_uj\_urlap\_letrehozasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/02_new_form.png) Na vrhu stranice uređivača može se odrediti naziv obrasca **[2.2.]**. Na lijevoj strani prilagođava se obrazac i njegova polja, a na desnoj strani možete izvršiti sljedeće postavke. ![06\_urlap\_szerkesztese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/03_editor.png) ### Umetanje obrasca na vašu web stranicu [2.3.] Za dodatne informacije pogledajte: **[Umetanje na web stranicu](#Insertingintowebsite)** ### Status [2.4.] Možete odabrati jedan od odgovarajućih statusa modula. Klijenti koji ispune obrazac bit će dodani u odabrani status.
Klijenti koji su već u sustavu mogu samo biti pomaknuti unaprijed u postupku prodaje (pipeline).
Ako obrascu dodate skriveno polje Status, bit će postavljen taj status. U tom slučaju klijenti se mogu pomaknuti čak i unatrag u postupku prodaje (pipeline).
### Stranica sa zahvalom [2.5.] Kopirajte URL web stranice koju želite učitati nakon što klijent ispuni obrazac. Ako označite **Identificiraj karticu** na stranicu sa zahvalom možete umetnuti drugi obrazac koji identificira klijenta. ### Potvrdna poruka e-pošte [2.6.] Ako kliknete na tipku **[Odaberi predložak]** moći ćete odabrati jedan od predložaka e-pošte koji će se poslati klijentu nakon što uspješno ispuni obrazac. Pošiljatelj naveden u odgovarajućem modulu je pošiljatelj predloška e-pošte. ### Jezik poruka o pogrešci [2.7.] Moguće je odrediti jezik poruka o pogrešci i zadanih oznaka obrasca. ### Identificirana radnja [2.8.] Možete odlučiti što će se dogoditi ako klijent koji je već pretplaćen ispuni drugi obrazac i sustav to smatra uspješnim. Možete odabrati jednu od sljedećih mogućnosti: - **Svaki puta dodaj novu karticu:** klijentu će biti dodana nova kartica s podacima koji su uneseni u obrazac. Odaberite ovu mogućnost ako očekujete ponovljene prijave u modulu koji treba biti zasebno upravljan (primjerice ponude, narudžbe, etikete). Odabirom te mogućnosti izvorne se pojedinosti kontakta ažuriraju vrijednostima navedenim u poljima obrasca. No brojevi telefona i adrese e-pošte ostaju isti. Novi se uvijek dodaju postojećima. - **Ažuriraj dostupnu karticu:** ako klijent već ima karticu u modulu, ona će biti ažurirana podacima unesenim u obrazac. Ako klijentu pripada više kartica, ažurirat će se ona s najvišim statusom. Odabirom te mogućnosti izvorne se pojedinosti kontakta ažuriraju vrijednostima navedenim u poljima obrasca. No brojevi telefona i adrese e-pošte ostaju isti. Novi se uvijek dodaju postojećima. - **Poruka o pogrešci ako kartica već postoji:** ako kartica postoji u sustavu, pretplatnik će primiti poruku o pogrešci. Odaberite ovu mogućnost ako želite izbjeći višestruko ispunjavanje obrasca koristeći istu adresu e-pošte.
Klijenti mogu također slati obrasce koristeći adrese e-pošte s otkazanom pretplatnom, no međutim one i dalje ostaju nepretplaćene. Nije moguće poslati obrasce s adresa e-pošte koje ne rade i adrese koje imaju polje o izvješću o neželjenoj pošti (spamu).
### Obavijest[2.9.] **Odabirom predloškav sustav šalje e-poštu čim netko uspješno ispuni obrazac. Primatelj može biti vlasnik odgovarajuće kartice, aktivan korisnik ili možete unijeti adresu e-pošte. ### Tekst na tipki za slanje [2.10.] Nakon ispunjavanja obrasca klijent treba kliknuti na tipku ispod polja kako bi poslao registraciju ili promjene. U ovo polje možete unijeti tekst koji će biti prikazan na tipki za slanje. ![Űrlap beállítások](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/04_settings.png) Prijava dvostrukom potvrdom -------------------- Preporučuje se koristiti ovu funkciju u slučaju registracijskih obrazaca **[3.]**. Ako se netko registrira na vašoj web stranici, klijentu se šalje predložak koji je bio odabran kao potvrdna poruka e-pošte **[3.1.]**. U tu poruku e-pošte trebate umetnuti **vezu za aktivaciju e-pošte** kako bi klijent mogao potvrditi prijavu klikom na tu vezu. ![08\_megerosito\_email](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/05_confirmation_email.png) Predložak e-pošte **Potvrda registracije (potrebna je aktivacija)** koji sadrži vezu možete pronaći na stranici **Predlošci**. Ako uređujte prilagođeni predložak, vezu za aktivaciju možete umetnuti klikom na tipku **[Umetni varijablu]** i odabirom varijable **Ostalo: Veza za aktivaciju e-poštom**. Ta funkcija jamči da je primatelj primio vašu poruku e-pošte. Postavke prijave dvostrukom potvrdom su sljedeće: ### Status [3.2.] Nakon klika na vezu za aktivaciju, klijenti se premještaju u ovaj status. Moguće je odabrati dva statusa. Jedan za jednostavnu prijavu, a jedan za prijavu dvostrukom potvrdom. ### Stranica sa zahvalom [3.3.] Nakon klika na vezu za aktivaciju, klijenti se preusmjeravaju na ovu stranicu. ### Potvrdna poruka e-pošte [3.4.] Dodatno polje. Ovdje odabran predložak e-pošte bit će poslan nakon uspješne aktivacije. Pošiljatelj koji je postavljen za odgovarajući modul je pošiljatelj predloška. ![11\_dupla\_opt\_in\_beallitasok](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/06_double_opt_in.png) Ako je uključena prijava dvostrukom potvrdom, desno od statusa obrasca na popisu pojavit će se crveni uskličnik. Prilagodba polja obrasca ------------------------- Za izmjenu okvira ili polja kliknite na ikonu **ključa [4.1.]**. Nakon završetka kliknite na **[Spremi] [4.2.]**. Za promjenu položaja okvira / polja uhvatite stavku i pomaknite ga prema gore ili dolje **[4.3.]**. ![12\_urlap\_testreszabasa](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/07_form_fields.png) ### Okviri Za stvaranje novog okvira kliknite na **[Novi okvir] [4.4.]**. Ako ga želite preimenovati kliknite na ikonu **Uredi okvir (ključ) [4.5.]**. Za brisanje okvira kliknite na ikonu **Uredi okvir (ključ)**, zatim na **crvenu** ikonu **[4.6.]**. ![13\_doboz\_testreszabas](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/08_boxes.png) ### Polja Obrascu je moguće dodati samo ona polja koja već postoje na karticama i posjetnicama. Nakon ispunjavanja obrasca podaci uneseni u polja bit će snimljeni u odgovarajuća polja na karticama i posjetnicama. Obrascima se može dodati i polje Datoteka kako bi vaši klijenti mogli prenijeti slike ili dokumente. Za dodavanje novog polja kliknite na **[Dodaj polje] [4.7.]**. Za podešavanje postavki kliknite na ikonu **ključa** koja se nalazi pokraj odabranog polja **[4.8.]**. Za brisanje polja kliknite na ikonu **ključa**, a zatim na crvenu ikonu **[4.9.]**.
Polja Naziv poduzeća i Ime su izuzeci jer ih je moguće dodavati i brisati s obrasca samo zajedno s poljem E-pošta.
Ako ne možete naći polje među dostupnima, najprije ga trebate dodati u obrazac. Za dodatne informacije pogledajte: [**Customizing Fields**](/help/fields/) Potrebno je polju dodijeliti **naziv i komentar** te odabrati **vrstu** između sljedećih: - **Dodatno** - **Obvezno:** na svakom obrascu obvezno je popuniti polja E-pošta, Naziv poduzeća / Ime. - **Predefinirana vrijednost (skriveno polje)** ![15\_mezo\_nev\_leiras\_tipus](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/09_fields.png) ### Skrivena polja Klijenti ne vide ta polja i ne trebaju ih ispunjavati, pa možete snimati podatke na kartice bez njihova znanja. Tom značajkom možete spriječiti klijentov unos pogrešnih podataka. Svako polje može se dodati kao skriveno polje osim polja E-pošta, Naziv poduzeća / Ime. Postavke izgleda ------------------- Kako biste vidjeli izgled obrasca kliknite na **[Pretpregled] [5.1.]**. Ovdje možete mijenjati postavke izgleda **[5.2.]**. Kod boje moguće je mijenjati unosom heksadekadskog koda boje (šesteroznamenkasti kod ispred kojeg se nalazi simbol #). 2 - 2 znaka označavaju crvenu, zelenu i plavu boju (tim redom). Na internetu možete naći mnoštvo birača boje koji se mogu koristiti za odabir boje. Kod boje možete kopirati u uređivač obrasca (bez simbola #). **Primjer:** [https://www.w3schools.com/tags/ref_colorpicker.asp](https://www.w3schools.com/tags/ref_colorpicker.asp) ![16\_urlap\_megjelenes](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/10_appearance.png) Ispitivanje obrazaca -------------- Kako biste ispitali kako obrazac radi kliknite na **[Pretpregled] [6.1.]** i ispunite polja, a zatim pošaljite obrazac **[6.2.]**. Tako možete provjeriti je li projekt u pravilnom modulu i sadrži li točne podatke. Ako ste unijeli **URL za zahvalu** nakon slanja obrasca bit ćete preusmjereni na tu stranicu. ![17\_urlap\_tesztelese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/11_submit.png) Umetanje na web stranicu ---------------------- Dva su načina umetanja obrasca na vašu web stranicu: - **[Jednostavan](#jednostavan)** - **[Prilagodljiv](#prilagodljiv)** ### Jednostavan Na svoju web stranicu umetnite redak koji je prikazan u odlomku **Umetanje obrasca na vašu web stranicu [7.1.]**.
Obrazac će na web stranici biti prikazan na mjestu umetnutog retka. Ako koristite ovu inačicu, obrazac će uvijek imati ažurirani sadržaj.
![18\_urlap\_beillesztese](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/12_inserting_into_website.png) ### Prilagodljiv
Ako kliknete na vezu Za prikaz detaljnog opisa kliknite ovdje. [7.2.], vidjet ćete inačicu obrasca koju je moguće prilagoditi. Ako promijenite polje, trebat ćete promijeniti i kod prilagođenog obrasca na svojoj web stranici. Kako biste umetnuli prilagodljivu inačicu, kopirajte HTML kod obrasca i umetnite ga u izvorni kod svoje web stranice [7.3.]. Ako kliknete na tipku [Pošalji e-poštu s uputama za umetanje] [7.4.], na vašu adresu e-pošte bit će poslane upute koje sadrže HTML kod obrasca.
![19\_urlap\_beillesztese\_testreszabhato](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/13_inserting_into_website.png) Obrasci s više koraka ------------------- Ako želite koristiti više obrazaca označite **Identiciraj karticu [8.1.]**. Zatim unesite URL web stranice u polje **Stranica sa zahvalom[8.2.]**. Na tu web stranicu može se dodati drugi obrazac koji ne sadrži polje e-pošte (koji identificira pretplatnika). ![Többlépéses űrlapok](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/14_identify_card.png) U prvi obrazac možete dodati osnovna polja (ime, e-pošta i slično), a dodatne na drugi obrazac. Uvijek prema potrebi možete dodati još obrazaca, no pripazite kako biste na pravilan način dodali URL stranice za zahvalu i uvijek označite mogućnosti Identificiraj karticu. Veza ----- Za stvaranje veze kliknite na **[Novi obrazac] > [Nova veza] [9.1.]**. ![Új adatmódosító hivatkozás](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/15_new_link.png) Ako klijenti kliknu na vezu, vrijednosti polja na njihovim karticama promijenit će se na vrijednosti koje ste prethodno odredili. Za dodatne informacije pogledajte: **[Stvaranje i postavljanje obrazaca](#creatingandsettingforms)**; **[Prilagodba polja obrasca](#customizingformfields)** Najprije trebate stvoriti vezu, postaviti - skrivena - polja i vrijednosti. Sljedeći korak je umetanje veze u **Predložak e-pošte**. Kako biste to učinili kopirajte vezu prikazanu na stranici uređivača u predložak **[9.2.]** ili kliknite na tipku **[Umetni varijablu]** i odaberite varijablu **Veze: Nova veza [9.3.]**. Ako primatelji kliknu na vezu pratit će se klikovi, a vrijednosti polja njihovih kartica automatski se ažuriraju na vrijednosti koje ste prethodno odredili.
Ako dodate polje Status karticu je moguće premjestiti samo unutar njezine grupe i to samo unaprijed.
![Adatmódosító link használata](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/16_embed_link.png) ![Adatmódosító link változó beillesztése](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/17_new_link.png) Upravitelj dolazne pošte ---------------------- Za stvaranje novog **Upravitelja dolazne pošte**, kliknite na [**Novi obrazac] > [Novi upravitelj dolazne pošte] [10.1]**. Adrese e-pošte (primjerice help@companyname.com) možete preusmjeriti na adresu **Upravitelja dolazne pošte [10.2.]**. MiniCRM automatski snima dolaznu e-poštu poslanu na tu adresu te pojedinosti o kontaktu kao novu karticu ili posjetnicu (u slučaju novog klijenta) u odgovarajućem modulu. Preporučuje se odrediti preusmjerenu adresu e-pošte kao glavnog pošiljatelja tog modula kako bi odgovori klijenata bili slani izravno u sustav. Odgovor možete poslati s kartica koje su klijentima poslane kao poruke e-pošte. Ako klijent odgovori na tu poruku, e-pošta će biti spremljena u povijest. Možete odabrati i u koji status će se nova kartica dodati i koja će se polja automatski popuniti. Dodavanjem polja **Zadatak: Način obrade [10.3.]** možete postaviti otvaranje e-poštu (Odgovori) za korisnika ili dodjelu zadatka. ![Új bejövő email feldolgozó](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/18_new_incoming_email_manager.png) ![Bejövő email feldolgozó](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/19_incoming_email_incoming.png) Brisanje --------- Za brisanje obrasca / veze / upravitelja dolazne pošte kliknite na naziv, a zatim na ikonu **Premjesti u smeće [11.1.]**. ![Űrlap törlése](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/20_move_to_trash.png) Ako kasnije želite koristiti tu stavku, kliknite na njezin naziv u **smeću**, zatim na ikonu **Vrati [11.2.]**. ![Lomtárban lévő űrlapok](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2015/01/21_restore.png)