Pretraživanje

Traženje tvrtki, osoba, kartica i zadataka

Pretraživanje u MiniCRM-u --------------------- Pomoću **polja za pretraživanje [1.1.]**. možete tražiti tvrtku, osobu za kontakt, karticu ili zadatak. Nije moguće tražiti kartice koje su premještene u smeće. ![01\_kereses](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/01_search_field.png) Ako tražite bez odabira vrste, bit će prikazane samo kartice. Može se dogoditi da su neke stavke navedene jer odgovaraju podacima osoba za kontakt, a ne podacima kartice. Stavke će biti poredane padajućim redoslijedom datuma izmjene kartica ili zadataka. Prikazuju se i statusi kartica **[1.2.]**. Odabirom vrste možete tražiti tvrtku, osobu za kontakt ili zadatak **[1.3.]**. Stavke će biti poredane padajućim redoslijedom stupnja relevantnosti ključne riječi. Traženje se vrši u svim naslovima, okvirima teksta i adresama e-pošte. Nije moguće tražiti brojeve osim telefonskih. ![02\_keresesi\_talalatok](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/02_search_result.png) Pomoćnik za pretraživanje ------------- Ne trebate unositi cijeli naziv kartice ili kontakta jer sustav automatski navodi stavke koje odgovaraju znakovima koje ste do tada unijeli **[2.1.]**. ![03\_kereso\_segito](https://d26cfm2pfnephr.cloudfront.net/uploads/2014/12/03_search_assistant.png) Traženje adresa e-pošte ------------------- Ako unesete adresu e-pošte prikazat će se sve kartice na kojima je adresa zapisana i kontakte. Primjerice, ako je adresa help@minicrm.io trebate unijeti samo »help«. No preporučuje se unijeti i znak @. Traženje brojeva telefona --------------------- Ako tražite broj telefona izostavite pozivni za grad. Dovoljno je unijeti zadnjih šest znamenki u polje za pretraživanje jer sustav automatski pretpostavlja da se radi o broju telefona. Dodatni interpunkcijski znakovi ne uzimaju se u obzir. Primjerice, možete naći broj telefona 07778 123456 unosom sljedećeg niza: 123456. Nakon toga pojavit će se svi kontakti koji imaju spremljen taj broj. Ako izostavite zadnji dio broja neće biti pronađena niti jedna stavka. Traženje brojeva -------------- Vrijednosti pohranjene u brojčanim poljima možete tražiti pomoću filtara. Za dodatne informacije pogledajte: **[Filtri](/help/filters/)** Možete tražiti brojeve (maks. 5 znamenki) spremljene u tekstualnim okvirima i koji se pojavljuju u nazivu kartica. Napredno pretraživanje ----------------- Napredno pretraživanje vrši se pravilnim određivanjem i navođenjem više uvjeta za filtar. Za dodatne informacije pogledajte: **[Filtri](/help/filters/)**